Tra cứu tên khoa học của các loài và giống lai tạo thuộc chi Viola (chi Hoa Tím) bằng hình ảnh

5/5 - (12 bình chọn)

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Viola:

  • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
  • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
  • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 

Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Eudicots (Thực vật có hai lá mầm thực sự)
Clade (Nhánh): Rosids (Nhánh Hoa Hồng)
Bộ (Order): Malpighiales (Bộ Sơ Ri)
Family (Họ): Violaceae (Họ Hoa Tím)
Subfamily (Phân Họ): Violoideae (Phân họ Hoa Tím)
Tribe (Tông): Violeae (Tông Hoa Tím)
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi):  Viola – L.
Synonyms (Đồng nghĩa)
  • N/A

 


Danh sách các loài và giống lai tạo trong chi: 

Hybrids

Trả lời

0988110300
chat-active-icon