Tra cứu tên khoa học của các loài thuộc chi Plinia bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Plinia:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 

Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Eudicots(Thực vật hai Lá Mầm Thực Sự)
Clade (Nhánh): Rosids (Nhánh Hoa Hồng)
Bộ (Order): Myrtales (Bộ Đào Kim Nương)
Family (Họ): Myrtaceae (Họ Đào Kim Nương)
Subfamily (Phân Họ): Myrtoideae (Phân họ Đào Kim Nương)
Tribe (Tông): Myrteae (Tông Đào Kim Nương)
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi):  Plinia – L. not Blanco 1837 (syn of Kayea in Clusiaceae)
Synonyms (Đồng nghĩa)
 • Guapurium Juss.
 • Guapurum J.F.Gmel.

 


Danh sách các loài và giống lai tạo trong chi: 

 1. Plinia abeggii – Hispaniola
 2. Plinia anonyma – SE Brazil
 3. Plinia arenicola – W Cuba
 4. Plinia asa-grayi – Cuba
 5. Plinia baileyi – Trinidad and Tobago
 6. Plinia baracoensis – Cuba
 7. Plinia brachybotrya – S Brazil
 8. Plinia callosa – Bahia
 9. Plinia caricensis – Hispaniola
 10. Plinia cauliflora – S Brazil, Bolivia
 11. Plinia cerrocampanensis – Panama
 12. Plinia cidrensis – Massif du Nord in Haiti
 13. Plinia clausa – N Peru
 14. Plinia coclensis – Panama
 15. Plinia complanata – São Paulo
 16. Plinia cordifolia – S Brazil
 17. Plinia coronata – SE Brazil
 18. Plinia costata – Guyana, Suriname
 19. Plinia cubensis – Cuba
 20. Plinia cuspidata – Costa Rica, Panama
 21. Plinia darienensis – Panama
 22. Plinia dermatodes – Cuba
 23. Plinia duplipilosa – Loreto
 24. Plinia edulis – S Brazil, NE Argentina
 25. Plinia ekmaniana – Massif du Nord in Haiti
 26. Plinia espinhacensis – Minas Gerais
 27. Plinia formosa – Cuba
 28. Plinia gentryi – Panama
 29. Plinia grandifolia – S Brazil
 30. Plinia guanacastensis – Costa Rica
 31. Plinia hatschbachii – Paraná
 32. Plinia icardiana – Massif de la Hotte
 33. Plinia ilhensis – Rio de Janeiro
 34. Plinia inflata – N Brazil
 35. Plinia involucrata – N Brazil, Venezuela
 36. Plinia longiacuminata – Bahia
 37. Plinia martinellii – Rio de Janeiro
 38. Plinia microcycla – Dominican Rep
 39. Plinia moaensis – Cuba
 40. Plinia moralesii – Costa Rica
 41. Plinia muricata – Bahia
 42. Plinia nana – Minas Gerais
 43. Plinia nicaraguensis – Costa Rica, Nicaragua
 44. Plinia oblongata – São Paulo
 45. Plinia orthoclada – Cuba
 46. Plinia panamensis – Panama
 47. Plinia pauciflora – São Paulo
 48. Plinia peroblata – Belize
 49. Plinia peruviana – Peru, Bolivia, Brazil, Paraguay, NE Argentina
 50. Plinia phitrantha – São PauloMinas Gerais
 51. Plinia pinnata – Lesser Antilles, Trinidad
 52. Plinia povedae – Guatemala, Costa Rica, Panama
 53. Plinia punctata – Cuba
 54. Plinia puriscalensis – Costa Rica
 55. Plinia ramosissima – Cuba
 56. Plinia rara – Bahia
 57. Plinia recurvata – Cuba but extinct
 58. Plinia renatiana – Espírito Santo
 59. Plinia rivularis – Trinidad, Venezuela, Brazil, Paraguay, Uruguay, NE Argentina
 60. Plinia rogersiana – São Paulo
 61. Plinia salamancana – Panama
 62. Plinia salticola – Costa Rica, Panama
 63. Plinia sebastianopolitana – Rio de Janeiro
 64. Plinia spiciflora – E Brazil
 65. Plinia spirito-santensis – SE Brazil
 66. Plinia stenophylla – Cuba
 67. Plinia subavenia – Espírito SantoBahia
 68. Plinia yasuniana – Yasuni National ParkEcuador

0988110300
chat-active-icon