Tra cứu tên khoa học của các loài thuộc chi Tarlmounia bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Tarlmounia:

  • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
  • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
  • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.
Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Eudicots (Thực vật hai Lá Mầm Thực Sự)
Clade (Nhánh): Asterids (Nhánh Cúc)
Bộ (Order): Asterales (Bộ Cúc)
Family (Họ): Asteraceae (Họ Cúc)
Subfamily (Phân Họ): N/A
Tribe (Tông): N/A
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi): 

Tarlmounia – H.Rob., S.C.Keeley, Skvarla & R.Chan

Synonyms (Đồng nghĩa)
  • Cacalia elaeagnifolia Kuntze
  • Strobocalyx elaeagnifolia (DC.) Sch.Bip.
  • Strobocalyx elliptica (DC.) Sch.Bip.
  • Vernonia elaeagnifolia DC.
  • Vernonia elliptica DC.

 


Chi thực vật này có duy nhất một loài: 

  • Tarlmounia elliptica (đồng nghĩaVernonia elliptica Vernonia elaeagnifolia) – Cúc Tần Ấn Độ

0988110300
chat-active-icon