Tra cứu tên khoa học của các loài thuộc chi Syzygium bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Syzygium (chi Trâm):

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.
Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Eudicots (Thực vật có hai Lá Mầm thực sự)
Clade (Nhánh): Rosids (Nhánh Hoa Hồng)
Bộ (Order):  Myrtales (Bộ Đào Kim Nương)
Family (Họ): Myrtaceae (Họ Đào Kim Nương)
Subfamily (Phân Họ): Myrtoideae (Phân họ Đào Kim Nương)
Tribe (Tông): Syzygieae
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi):  Syzygium – P. Browne ex Gaertn.
Synonyms (Đồng nghĩa)
 • Acicalyptus A. Gray
 • Acmena DC.
 • Acmenosperma Kausel
 • Anetholea Peter G. Wilson
 • Aphanomyrtus Miq.
 • Bostrychode (Miq.) O. Berg in C. F. P. von Martius & auct. suc. (eds.)
 • Caryophyllus L.
 • Cerocarpus Colebr. ex Hassk.
 • Cetra Noronha
 • Clavimyrtus Blume
 • Cleistocalyx Blume
 • Cupheanthus Seem.
 • Gaslondia Vieill.
 • Gelpkea Blume
 • Jambolifera Houtt.
 • Jambos Adans.
 • Jambosa DC. nom. illeg.
 • Leptomyrtus (Miq.) O. Berg in C. F. P. von Martius & auct. suc. (eds.)
 • Lomastelma Raf.
 • Macromyrtus Miq.
 • Macropsidium Blume
 • Malidra Raf.
 • Microjambosa Blume
 • Myrthoides Wolf
 • Opa Lour.
 • Pareugenia Turrill
 • Piliocalyx Brongn. & Gris
 • Pseudoeugenia Scort.
 • Strongylocalyx Blume
 • Syllisium Endl.
 • Syllysium Meyen & Schauer
 • Tetraeugenia Merr.
 • Waterhousea B.Hyland
 • Xenodendron K.Schum. & Lauterb.

 


Danh sách các loài thường gặp thuộc chi này: 

0988110300
chat-active-icon