Tra cứu tên khoa học của các loài thuộc chi Carica (chi Đu Đủ) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Carica (chi Đu Đủ):

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 

Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Eudicots (Thực vật hai Lá Mầm Thực Sự)
Clade (Nhánh): Rosids (Nhánh Hoa Hồng)
Bộ (Order): Brassicales (Bộ Cải)
Family (Họ): Caricaceae (Họ Đu Đủ)
Subfamily (Phân Họ): N/A
Tribe (Tông): N/A
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi):  Carica – L.
Synonyms (Đồng nghĩa)
 • Guapurium Juss.
 • Guapurum J.F.Gmel.

 


Danh sách các loài và giống lai tạo trong chi: 

Các loài trước ở trong chi Đu Đủ (chi Carica) nay đã được chuyển sang chi khác:

 • Carica baccata = Vasconcellea microcarpa subsp. baccata
 • Carica candamarcensis = Vasconcellea cundinamarcensis (Mountain papaya)
 • Carica candicans = Vasconcellea candicans (Mito)
 • Carica caudata = Jarilla heterophylla
 • Carica cauliflora = Vasconcellea cauliflora
 • Carica cestriflora = Vasconcellea cundinamarcensis
 • Carica chilensis = Vasconcellea chilensis
 • Carica crassipetala = Vasconcellea crassipetala
 • Carica cundinamarcensis = Vasconcellea cundinamarcensis
 • Carica dodecaphylla = Jacaratia spinosa
 • Carica glandulosa = Vasconcellea glandulosa
 • Carica goudotiana = Vasconcellea goudotiana
 • Carica heterophylla = Vasconcellea microcarpa subsp. heterophylla
 • Carica horovitziana = Vasconcellea horovitziana
 • Carica longiflora = Vasconcellea longiflora
 • Carica mexicana = Jacaratia mexicana
 • Carica microcarpa = Vasconcellea microcarpa
 • Carica monoica = Vasconcellea monoica
 • Carica nana = Jarilla nana
 • Carica omnilingua = Vasconcellea omnilingua
 • Carica palandensis = Vasconcellea palandensis
 • Carica parviflora = Vasconcellea parviflora
 • Carica pentagona = Vasconcellea ×heilbornii (Babaco)
 • Carica pubescens = Vasconcellea pubescens (Mountain papaya or Chilean Carica)
 • Carica pulchra = Vasconcellea pulchra
 • Carica quercifolia = Vasconcellea quercifolia
 • Carica sphaerocarpa = Vasconcellea sphaerocarpa
 • Carica spinosa = Jacaratia spinosa
 • Carica sprucei = Vasconcellea sprucei
 • Carica stipulata = Vasconcellea stipulata
 • Carica weberbaueri = Vasconcellea weberbaueri

0988110300
chat-active-icon