Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Xanthosoma (Chi Ráy Tai Voi) bằng hình ảnh

Look up Science Name by Photos: All species from genus Xanthosoma

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Xanthosoma (Chi Ráy Tai Voi):

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 • Xanthosoma acutum E.G.Gonç. – French Guiana, Amapá State of Brazil
 • Xanthosoma akkermansii (G.S.Bunting) Croat – Amazonas + Barinas States of Venezuela
 • Xanthosoma Albo Marginata Mickey Mouse
 • Xanthosoma Albo Marginata Mighty Mouse
 • Xanthosoma aristeguietae (G.S.Bunting) Madison – Venezuela, northwestern Brazil
 • Xanthosoma atrovirens var.
 • Xanthosoma atrovirens – K.Koch – C.D.Bouche
 • Xanthosoma aurea ‘Lime Zinger’
 • Xanthosoma auriculatum Regel – northwestern Brazil
 • Xanthosoma baguense Croat – northern Peru
 • Xanthosoma bayo G.S.Bunting – Venezuela
 • Xanthosoma belophyllum (Willd.) Kunth – Colombia, Venezuela, the Guianas; naturalized in Dominican Republic
 • Xanthosoma bilineatum Rusby – Colombia
 • Xanthosoma bolivaranum G.S.Bunting – Venezuela
 • Xanthosoma brasiliense (Desf.) Engl. – Tahitian spinach – Lesser Antilles, Puerto Rico, Hispaniola, Trinidad & Tobago; naturalized in southern Brazil
 • Xanthosoma brevispathaceum Engl. – Peru
 • Xanthosoma caladioides Grayum – Panama
 • Xanthosoma caracu K.Koch & C.D.Bouché – yautia horqueta – Puerto Rico, Dominican Republic
 • Xanthosoma caulotuberculatum G.S.Bunting – Venezuela
 • Xanthosoma conspurcatum Schott – Venezuela, Suriname, French Guiana
 • Xanthosoma contractum G.S.Bunting – Bolívar State of Venezuela
 • Xanthosoma cordatum N.E.Br. – Guyana, French Guiana
 • Xanthosoma cordifolium N.E.Br. – Guyana
 • Xanthosoma cubense (Schott) Schott – Cuba
 • Xanthosoma daguense Engl. – Colombia, Ecuador
 • Xanthosoma dealbatum Grayum – Costa Rica
 • Xanthosoma eggersii Engl. – Ecuador
 • Xanthosoma exiguum G.S.Bunting – Amazonas State of Venezuela
 • Xanthosoma flavomaculatum Engl. – Colombia
 • Xanthosoma fractum Madison – Peru
 • Xanthosoma granvillei Croat & Thomps. – French Guiana
 • Xanthosoma guttatum Croat & D.C.Bay – Valle del Cauca in Colombia
 • Xanthosoma hebetatum Croat & D.C.Bay – Valle del Cauca in Colombia
 • Xanthosoma helleborifolium (Jacq.) Schott – belembe silvestre – from Costa Rica south to central Brazil; naturalized in West Indies
 • Xanthosoma herrerae Croat & P.Huang – Colombia
 • Xanthosoma hoffmannii – Schott
 • Xanthosoma hylaeae Engl. & K.Krause – Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, northwestern Brazil
 • Xanthosoma latestigmatum Bogner & E.G.Gonç. – Venezuela
 • Xanthosoma lindenii Angel Wings
 • Xanthosoma longilobum G.S.Bunting – Venezuela
 • Xanthosoma lucens E.G.Gonç – Rondônia
 • Xanthosoma maculata
 • Xanthosoma mafaffa ‘Lime Zinger’
 • Xanthosoma mafaffoides G.S.Bunting – Amazonas State of Venezuela
 • Xanthosoma mariae Bogner & E.G.Gonç. – Peru
 • Xanthosoma maroae G.S.Bunting – Amazonas State of Venezuela
 • Xanthosoma maximiliani Schott – eastern Brazil
 • Xanthosoma mendozae Matuda – México State in central México
 • Xanthosoma mexicanum Liebm. – Chiapas, Oaxaca, Central America, Colombia, Venezuela
 • Xanthosoma narinoense Bogner & L.P.Hannon – Colombia
 • Xanthosoma Nelumbogarden Twist
 • Xanthosoma nitidum G.S.Bunting – Venezuela
 • Xanthosoma obtusilobum Engl. – Mexico, probably extinct
 • Xanthosoma orinocense G.S.Bunting – Amazonas State of Venezuela
 • Xanthosoma paradoxum (Bogner & Mayo) Bogner – Colombia
 • Xanthosoma pariense G.S.Bunting – Venezuela
 • Xanthosoma peltatum G.S.Bunting – Venezuela
 • Xanthosoma pentaphyllum (Schott) Engl. – Brazil
 • Xanthosoma platylobum (Schott) Engl. – Brazil
 • Xanthosoma plowmanii Bogner – Brazil
 • Xanthosoma plowmanii Dwarf Fuzzy
 • Xanthosoma poeppigii Schott – Peru, Bolivia, northwestern Argentina
 • Xanthosoma pottii E.G.Gonç. – Mato Grosso do Sul
 • Xanthosoma puberulum Croat – Bolivia
 • Xanthosoma pubescens Poepp. – Ecuador, Peru, Bolivia, northwestern Brazil
 • Xanthosoma pulchrum E.G.Gonç. – Mato Grosso
 • Xanthosoma riedelianum (Schott) Schott – southeastern Brazil
 • Xanthosoma riparium E.G.Gonç. – Goiás
 • Xanthosoma robustum Schott – capote – Mexico, Central America; naturalized in Hawaii
 • Xanthosoma sagittifolium Variegatum Monstrosum
 • Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott (Syn. Xanthosoma atrovirens K.Koch & C.D.Bouché, Xanthosoma violaceum Schott)- arrowleaf elephant ear, tiquizque, macal, nampi, malanga or American taro – Costa Rica, Panama, Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil; naturalized in West Indies, Africa, Bangladesh, Borneo, Malaysia, Christmas Island, Norfolk Island, some Pacific Islands, Alabama, Florida, Texas, Georgia, Oaxaca
 • Xanthosoma Sagittifolium ‘Frozen Planet’
 • Xanthosoma saguasense G.S.Bunting – Venezuela
 • Xanthosoma seideliae Croat – Bolivia
 • Xanthosoma stenospathum Madison – Peru
 • Xanthosoma striatipes (K.Koch & C.D.Bouché) Madison – Brazil, the Guianas, Venezuela, Colombia, Bolivia, Paraguay
 • Xanthosoma striolatum Mart. ex Schott – French Guiana, northern Brazil
 • Xanthosoma syngoniifolium Rusby – Bolivia, Argentina, Brazil
 • Xanthosoma taioba E.G.Gonç. – Paraíba
 • Xanthosoma tarapotense Engl. – Peru
 • Xanthosoma trichophyllum K.Krause – Peru, Ecuador
 • Xanthosoma trilobum G.S.Bunting – Amazonas State of Venezuela
 • Xanthosoma ulei Engl. – northwestern Brazil
 • Xanthosoma undipes (K.Koch) K.Koch – tall elephant’s ear – widespread from Bolivia north to southern Mexico and West Indies
 • Xanthosoma violaceum
 • Xanthosoma viviparum Madison – Peru, Ecuador
 • Xanthosoma weeksii Madison – Ecuador
 • Xanthosoma wendlandii (Schott) Schott (syn. Xanthosoma hoffmannii Schott, Xanthosoma pedatum Hemsl.) Oaxaca, Central America, Venezuela
 • Xanthosoma yucatanense Engl. – Yucatán, Quintana Roo
[/symple_toggle]

0988110300
chat-active-icon