Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Tradescantia bằng hình ảnh

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Tradescantia bằng hình ảnh
5/5 - (3 bình chọn)

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài (loài thuần chủng và các giống lai tạo, đột biết) thuộc chi Tradescantia:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

Danh sách các loài thuộc chi Tradescantia

 • Tradescantia albiflora albo vittata
 • Tradescantia albiflora Nanouk
 • Tradescantia ambigua
 • Tradescantia anagallidea
 • Tradescantia andersoniana
 • Tradescantia andrieuxii
 • Tradescantia anomala
 • Tradescantia bracteata
 • Tradescantia brevifolia
 • Tradescantia buckleyi
 • Tradescantia burchii
 • Tradescantia canaliculata
 • Tradescantia carnivale
 • Tradescantia cerinthoides Pink Furry
 • Tradescantia cerinthoides
 • Tradescantia chrysophylla
 • Tradescantia cirrifera
 • Tradescantia commelinoides
 • Tradescantia coscomatepecana
 • Tradescantia crassifolia
 • Tradescantia crassula
 • Tradescantia cymbispatha
 • Tradescantia deficiens
 • Tradescantia diuretica
 • Tradescantia edwardsiana
 • Tradescantia ernestiana
 • Tradescantia fluminensis albovittata
 • Tradescantia fluminensis Aurea
 • Tradescantia fluminensis Green and Yellow
 • Tradescantia fluminensis Green Silver
 • Tradescantia fluminensis Lavender
 • Tradescantia fluminensis Lilac
 • Tradescantia fluminensis Maidens Blush
 • Tradescantia fluminensis Nanouk
 • Tradescantia fluminensis Purple
 • Tradescantia fluminensis Quadricolor
 • Tradescantia fluminensis Quicksilver
 • Tradescantia fluminensis Tricolor
 • Tradescantia fluminensis Tricolour
 • Tradescantia fluminensis variegata
 • Tradescantia fluminensis Vell.
 • Tradescantia fluminensis Wandering Willie
 • Tradescantia fluminensis White Stripe
 • Tradescantia fluminensis
 • Tradescantia fuscata
 • Tradescantia geniculata
 • Tradescantia gigantea
 • Tradescantia gracillima
 • Tradescantia guatemalensis
 • Tradescantia hijau baru
 • Tradescantia hirsuticaulis
 • Tradescantia hirsutiflora
 • Tradescantia hirta
 • Tradescantia humilis
 • Tradescantia Ivory Hill
 • Tradescantia karwinskyana
 • Tradescantia leiandra
 • Tradescantia llamasii
 • Tradescantia longipes
 • Tradescantia maysillesii
 • Tradescantia mirandae
 • Tradescantia monosperma
 • Tradescantia Nanouk
 • Tradescantia navicularis
 • Tradescantia nuevoleonensis
 • Tradescantia occidentalis
 • Tradescantia ohiensis
 • Tradescantia orchidophylla
 • Tradescantia ozarkana
 • Tradescantia Paco
 • Tradescantia pallida
 • Tradescantia pallida Kartuz Giant
 • Tradescantia pallida Purple Heart
 • Tradescantia pallida Purpurea
 • Tradescantia pallida variegata
 • Tradescantia paludosa
 • Tradescantia pedicellata
 • Tradescantia pellucida
 • Tradescantia peninsularis
 • Tradescantia pinetorum
 • Tradescantia plusiantha
 • Tradescantia Purple Passion
 • Tradescantia Purple Queen
 • Tradescantia pygmaea
 • Tradescantia reverchonii
 • Tradescantia roseolens
 • Tradescantia rozynskii
 • Tradescantia schippii
 • Tradescantia sillamontana White Velvet
 • Tradescantia sillamontana
 • Tradescantia soconuscana
 • Tradescantia spathacea Boat Lily
 • Tradescantia spathacea Dwarf Tricolour
 • Tradescantia spathacea Sitara
 • Tradescantia spathacea Sitaras Gold
 • Tradescantia spathacea Tricolor
 • Tradescantia spathacea Golden
 • Tradescantia spathacea green
 • Tradescantia spathacea Silver
 • Tradescantia spathacea var
 • Tradescantia spathacea vittata variegata
 • Tradescantia spathacea vittata
 • Tradescantia spathacea Purple Flame
 • Tradescantia spathacea
 • Tradescantia spathacea
 • Tradescantia subacaulis
 • Tradescantia subaspera
 • Tradescantia tiama
 • Tradescantia tepoxtlana
 • Tradescantia tharpii
 • Tradescantia tonalamonticola
 • Tradescantia umbraculifera pink hill
 • Tradescantia umbraculifera
 • Tradescantia velutina
 • Tradescantia venezuelensis
 • Tradescantia virginiana
 • Tradescantia warszewicziana
 • Tradescantia wrightii
 • Tradescantia zanonia Mexican-Flag
 • Tradescantia zanonia Variegata Mexican Flag
 • Tradescantia zanonia
 • Tradescantia zebrina deep purple
 • Tradescantia zebrina Purpusii
 • Tradescantia zebrina Purple Joy
 • Tradescantia zebrina Bosse
 • Tradescantia zebrina Bronze
 • Tradescantia zebrina Compact
 • Tradescantia zebrina Cream
 • Tradescantia zebrina Deep Purple
 • Tradescantia zebrina Discolor
 • Tradescantia zebrina green
 • Tradescantia zebrina Paco
 • Tradescantia zebrina PANJU
 • Tradescantia zebrina Purple Heart
 • Tradescantia zebrina Purple Joy
 • Tradescantia zebrina Quadricolor
 • Tradescantia zebrina Red
 • Tradescantia zebrina Silver
 • Tradescantia zebrina var
 • Tradescantia zebrina Velvet Hill
 • Tradescantia zebrina Violet
 • Tradescantia zebrina White
 • Tradescantia zebrina Yellow
 • Tradescantia zebrina

Bài liên quan

 1. Tradescantia Zebrina Deep Purple (Thài Lài Siêu Tím, Thài Lài Deep Purple): Hướng dẫn chăm sóc và nhân giống
 2. Tradescantia albiflora Nanouk (Tradescantia Nanouk): Giới thiệu, chăm sóc và hướng dẫn nhân giống
 3. Tradescantia fluminensis Tricolor (Quadricolor): Những vấn đề cần biết và những câu hỏi thường gặp
 4. Tradescantia fluminensis quadricolor: Giới thiệu, chăm sóc và hướng dẫn nhân giống
 5. Chậu đất nung mix nhiều cây Set: Pink Tradescantia 1 (gồm các cây thuộc chi Tradescantia và Callisia)
 6. Cây Tradescantia fluminensis Quadricolor (Tricolor) (Thài Lài Hồng, Thài Lài Fluminensis 4 màu)

Trả lời

0988110300
chat-active-icon