Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Syngonium bằng hình ảnh

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Syngonium bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài (loài thuần chủng và các giống lai tạo, đột biết) thuộc chi Syngonium:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 • Syngonium Albovirens
 • Syngonium Angel Baby Green Mutation
 • Syngonium angustatum
 • Syngonium angustatum Little Star
 • Syngonium Aom Pragai Phet
 • Syngonium Aom Sub
 • Syngonium armigerum
 • Syngonium Army
 • Syngonium Aron Brown
 • Syngonium Arrowhead Vine
 • Syngonium atrovirens
 • Syngonium auritum
 • Syngonium Berry Allusion
 • Syngonium Bob Allusion
 • Syngonium Bold Allusion
 • Syngonium Bold Tetra Allusion
 • Syngonium Bright Allusion
 • Syngonium Bronze
 • Syngonium Californiagold
 • Syngonium castroi
 • Syngonium chiapense Big Leaf Form
 • Syngonium Chiapense Frosted Heart
 • Syngonium chiapense
 • Syngonium chocoanum
 • Syngonium Christmas
 • Syngonium Christmas Tricolor
 • Syngonium Cofetti
 • Syngonium Confetti
 • Syngonium crassifolium
 • Syngonium Cream Allusion
 • Syngonium Dang Nuven
 • Syngonium Dang Tong Rasamee
 • Syngonium Dark Night
 • Syngonium dodsonianum
 • Syngonium Emerald Gem
 • Syngonium erythrophyllum Llano Carti road
 • Syngonium erythrophyllum Red Arrow
 • Syngonium erythrophyllum
 • Syngonium Exotic Allusion
 • Syngonium Fairy Wings
 • Syngonium Fantasy
 • Syngonium Five Fingers
 • Syngonium foreroanum
 • Syngonium Freckles Allusion
 • Syngonium Freckles Mutation
 • Syngonium Frizzly
 • Syngonium gentryanum
 • Syngonium Glo Go
 • Syngonium Godzilla
 • Syngonium Gold Allusion
 • Syngonium Gold Butterfly
 • Syngonium Golden Allusion
 • Syngonium Golden
 • Syngonium Golden Taurus Marble Mutation
 • Syngonium Golden Venation
 • Syngonium Green Army
 • Syngonium Green Gold
 • Syngonium Green Pixie
 • Syngonium Green splash
 • Syngonium Green Star
 • Syngonium Green Trilobe
 • Syngonium Grey Ghost
 • Syngonium harlingianum
 • Syngonium hastiferum
 • Syngonium hastifolium
 • Syngonium hoffmannii
 • Syngonium Holly M
 • Syngonium Holly Ribbon
 • Syngonium Imperial White
 • Syngonium Jade
 • Syngonium Laila
 • Syngonium laterinervium
 • Syngonium Lemon Lime
 • Syngonium Light Green
 • Syngonium llanoense
 • Syngonium macrophyllum
 • Syngonium macrophyllum Frosted Heart
 • Syngonium macrophyllum Ice Frost
 • Syngonium Magic Marble
 • Syngonium Mango Allusion
 • Syngonium Marble
 • Syngonium Maria Allusion
 • Syngonium Maria
 • Syngonium meridense
 • Syngonium Merry
 • Syngonium Milk Confetti
 • Syngonium Milk And Cream
 • Syngonium Mini Allusion
 • Syngonium Moonlight
 • Syngonium Moonshine
 • Syngonium Mottled Arrowhead
 • Syngonium Mouse Ears
 • Syngonium Nak Tricolor
 • Syngonium neglectum
 • Syngonium Neon Pink Arrowhead
 • Syngonium Neon Robusta
 • Syngonium Neon Tetra
 • Syngonium Ngern Laima
 • Syngonium Nguengi Laima
 • Syngonium Nguengi Laima Eclipse
 • Syngonium Noid Allusion
 • Syngonium oduberi
 • Syngonium Orm Manee Mutation
 • Syngonium Orm Nak Red
 • Syngonium Panda 
 • Syngonium Peach
 • Syngonium Pink
 • Syngonium Pink Allusion
 • Syngonium Pink Chocolate
 • Syngonium Pink Dream
 • Syngonium Pink Flecked
 • Syngonium Pink Margerita
 • Syngonium Pink Perfection
 • Syngonium Pink Petite
 • Syngonium Pink Splash Allusion
 • Syngonium Pink Spot
 • Syngonium Pink Variegated
 • Syngonium Pink Vein
 • Syngonium Pixie
 • Syngonium podophyllum Alchetron
 • Syngonium podophyllum Holly
 • Syngonium podophyllum albo variegatum Marble
 • Syngonium podophyllum albo
 • Syngonium podophyllum Albo Variegatum Marble
 • Syngonium podophyllum Albolineatum
 • Syngonium podophyllum Arrowhead White Butterfly
 • Syngonium podophyllum Batik
 • Syngonium podophyllum Californiagold
 • Syngonium podophyllum Cream Exotic
 • Syngonium podophyllum Emerald Green
 • Syngonium podophyllum Exotic Allusion
 • Syngonium podophyllum Imperial White Nephthytis
 • Syngonium podophyllum Imperial White
 • Syngonium podophyllum Ivory
 • Syngonium podophyllum Jade
 • Syngonium podophyllum Green Gold
 • Syngonium podophyllum Gold Butterfly
 • Syngonium podophyllum Maria Allusion
 • Syngonium podophyllum Mini Pixie
 • Syngonium podophyllum Mottled
 • Syngonium podophyllum Narrow Leaf
 • Syngonium podophyllum Neon Robusta
 • Syngonium podophyllum Neon
 • Syngonium podophyllum Pink Marble
 • Syngonium podophyllum Pink Splash
 • Syngonium podophyllum Pink Variegated
 • Syngonium podophyllum Pink
 • Syngonium podophyllum Plum Allusion
 • Syngonium podophyllum Red Spot
 • Syngonium podophyllum Renoir
 • Syngonium podophyllum Ribbon
 • Syngonium podophyllum Three Kings
 • Syngonium podophyllum Trileaf Wonder
 • Syngonium podophyllum
 • Syngonium Randy
 • Syngonium rayi green form
 • Syngonium Red Green
 • Syngonium Red Heart
 • Syngonium Red Knight
 • Syngonium Red Line
 • Syngonium Red Plum Allusion
 • Syngonium Red Spot Tricolor
 • Syngonium Regina Red
 • Syngonium Roxana
 • Syngonium Roxana Round Leaf
 • Syngonium sagittatum
 • Syngonium Salad
 • Syngonium salvadorense
 • Syngonium schottianum
 • Syngonium Silver Pearl
 • Syngonium Shell Shocked
 • Syngonium Siam Jade
 • Syngonium Snow Queen
 • Syngonium Snow White
 • Syngonium sp. Lance Leaf
 • Syngonium sp. Peru
 • Syngonium sp. Todd Slippey
 • Syngonium sparreorum
 • Syngonium Spear Point
 • Syngonium Splashing White butterfly variegata
 • Syngonium standleyanum
 • Syngonium steyermarkii
 • Syngonium Starlite
 • Syngonium Starlite Narrow Leaf
 • Syngonium Strawberry
 • Syngonium Strawberry Cream
 • Syngonium Strawberry Ice
 • Syngonium Sugar Heart New
 • Syngonium Sunshine
 • Syngonium Sunshine Speckle
 • Syngonium Super Pink
 • Syngonium Super Red
 • Syngonium T24
 • Syngonium T25
 • Syngonium T26
 • Syngonium Three Kings
 • Syngonium Tiffany
 • Syngonium triphyllum
 • Syngonium triphyllum Birdsey
 • Syngonium Vellozianum
 • Syngonium Very Pink
 • Syngonium Wanda
 • Syngonium wendlandii Aksamitne
 • Syngonium wendlandii Aom Pragai Phet
 • Syngonium wendlandii Arrow Head Vine
 • Syngonium wendlandii Aureovariegata
 • Syngonium wendlandii Green Velvet
 • Syngonium wendlandii Long Leaf
 • Syngonium wendlandii Orm Ped
 • Syngonium wendlandii Round Form
 • Syngonium wendlandii Scrambled Eggs
 • Syngonium wendlandii Scrambled Eggs Var
 • Syngonium wendlandii Silver Aom Pragai Phet
 • Syngonium wendlandii
 • Syngonium White Butterfly
 • Syngonium White Frame
 • Syngonium White Variegated
 • Syngonium Yellow Mutation
 • Syngonium Yellow Variegated
 • Syngonium yurimaguense
[/symple_toggle]

0988110300
chat-active-icon