Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Stromanthe bằng hình ảnh

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Stromanthe bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài (loài thuần chủng và các giống lai tạo, đột biết) thuộc chi Stromanthe:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 • Stromanthe angustifolia
 • Stromanthe bahiensis
 • Stromanthe boliviana
 • Stromanthe confusa
 • Stromanthe glabra
 • Stromanthe guapilesensis
 • Stromanthe hjalmarssonii
 • Stromanthe idroboi
 • Stromanthe jacquinii
 • Stromanthe macrochlamys
 • Stromanthe palustris
 • Stromanthe papillosa
 • Stromanthe popolucana
 • Stromanthe porteana
 • Stromanthe ramosissima
 • Stromanthe sanguinea Magic Star
 • Stromanthe sanguinea Triostar
 • Stromanthe sanguinea
 • Stromanthe schottiana
 • Stromanthe sellowiana
 • Stromanthe stromanthoides var. Charlie
 • Stromanthe stromanthoides
 • Stromanthe thalia
 • Stromanthe tonckat
[/symple_toggle]

0988110300
chat-active-icon