Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Stephanotis bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Stephanotis:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 

Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Eudicots (Thực vật có hai Lá Mầm Thực Sự)
Clade (Nhánh): Asterids (Nhánh Cúc)
Bộ (Order): Gentianales (Bộ Long Đởm)
Family (Họ): Apocynaceae (Họ La Bố Ma)
Subfamily (Phân Họ): Asclepiadoideae
Tribe (Tông): Marsdenieae
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi): Stephanotis – Thouars, 1806
Synonyms (Đồng nghĩa)
 • N/A

 


Danh sách các loài trong chi:

 1. Stephanotis acuminata Brongn. – Madagascar
 2. Stephanotis grandiflora Decne. – Madagascar
 3. Stephanotis japonica Makino – Japan
 4. Stephanotis longiflora A.Rich. – Cuba
 5. Stephanotis lutchuensis Koidz. – Nansei-shoto (Ryukyu Islands) of Japan
 6. Stephanotis parviflora Ridl. – Peninsular Malaysia
 7. Stephanotis suaveolens (Blume) Benth. & Hook. f. ex K. Schum. – Borneo
 8. Stephanotis thouarsii Brongn. – Madagascar
 9. Stephanotis vinciflora Griseb. – Cuba
Các loài đã được chuyển sang các chi khác (JasminanthesMarsdenia):
 1. Stephanotis chinensis now Marsdenia chinensis
 2. Stephanotis chunii now Jasminanthes chunii
 3. Stephanotis floribunda now Marsdenia floribunda
 4. Stephanotis maingayi now Marsdenia maingayi
 5. Stephanotis mucronata now Jasminanthes mucronata
 6. Stephanotis nana now Marsdenia stenantha
 7. Stephanotis pilosa now Jasminanthes pilosa
 8. Stephanotis saxatilis now Jasminanthes saxatilis
 9. Stephanotis yunnanensis now Marsdenia stenantha

0988110300
chat-active-icon