Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Scindapsus bằng hình ảnh

Có một vấn đề rất lớn là ở Việt Nam rất nhiều cây được gọi là Trầu Bà, cho dù nó có thuộc chi Philodendron, chi Monstera, chi Epipremnum, chi Scindapsus,… 

Ở tiếng Anh, thì vấn đề còn nghiêm trọng hơn, các cây Trầu Bà đều gọi chung là Pothos. Mà định nghĩa bên đó thì Pothos là tất cả các loài thực vật thuộc chi Scindapsus. Thực vật cũng có một chi gọi là chi Pothos. Thực tế thì Pothos lại là các loài cây thuộc 2 chi: Epipremnum và Scindapsus. Thực sự là rắc rối lớn. 

Không dễ phân biệt các loài thuộc chi Scindapsus với các loài thuộc chi Epipremnum. Sự khác biệt chính giữa hai chi là số lượng hạt mà chúng tạo ra. Các loài Scindapsus có một noãn trong mỗi buồng trứng trong khi các loài Epipremnum có một vài noãn. Hạt của Scindapsus có hình tròn hoặc hình quả thận. Cây chủ yếu là dây leo rễ.

Chính vì sự phức tạp này nên Codai.net sẽ chia ra các loài cây theo Chi riêng biệt để mọi người dễ tra cứu và  tham khảo. 

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Scindapsus:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 • Scindapsus alpinus Alderw. – Sumatra
 • Scindapsus altissimus Alderw. – Queensland, New Guinea, Solomon Islands
 • Scindapsus aureum
 • Scindapsus aureus
 • Scindapsus beccarii Engl. – Sumatra, Borneo, Peninsular Malaysia
 • Scindapsus carolinensis Hosok. – Chuuk Islands in Micronesia
 • Scindapsus coriaceus Engl. – Borneo
 • Scindapsus crassipes Engl. – Borneo
 • Scindapsus curranii Engl. & K.Krause – Sabah, Philippines
 • Scindapsus cuscuaria (Aubl.) C.Presl – Nicobar Islands, Philippines, Maluku, Java
 • Scindapsus cuscuarioides Engl. & K.Krause – New Guinea
 • Scindapsus falcifolius Engl. – Sulawesi
 • Scindapsus geniculatus Engl. – Sarawak
 • Scindapsus glaucescens (Engl. & K.Krause) Alderw. – Borneo
 • Scindapsus grandifolius Engl. – described 1898 from material cultivated at botanical garden in Bogor; probably now extinct
 • Scindapsus hederaceus Miq. – Indochina, Borneo, Java, Sumatra, Philippines
 • Scindapsus javanicus Alderw. – Java
 • Scindapsus latifolius M.Hotta – Borneo
 • Scindapsus longipes Engl. – Brunei, Sarawak
 • Scindapsus longistipitatus Merr. – Borneo
 • Scindapsus lucens Bogner & P.C.Boyce – Sumatra, Peninsular Malaysia
 • Scindapsus maclurei (Merr.) Merr. & F.P.Metcalf – Hainan, Vietnam, Laos, Thailand
 • Scindapsus mamilliferus Alderw. – Borneo
 • Scindapsus marantifolius Miq. – Java
 • Scindapsus officinalis (Roxb.) Schott – India, Bangladesh, Bhutan, Assam, Nepal, Andaman Islands, Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam
 • Scindapsus perakensis Hook.f. – Bangladesh, Thailand, Peninsular Malaysia, Borneo, Java, Sumatra
 • Scindapsus Pictus Argyraeus
 • Scindapsus Pictus Slivery Ann
 • Scindapsus Pictus Exotica
 • Scindapsus pictus Hassk. – Bangladesh, Thailand, Peninsular Malaysia, Borneo, Java, Sumatra, Sulawesi, Philippines
 • Scindapsus Pictus Jade Satin
 • Scindapsus Pictus Platinum
 • Scindapsus Pictus Silver Hero
 • Scindapsus Pictus Silver Lady
 • Scindapsus Pictus Silver Satin
 • Scindapsus Pictus Silver Splash
 • Scindapsus Pictus Trebie
 • Scindapsus Pictus White Variegated Form
 • Scindapsus roseus Alderw. – Sumatra
 • Scindapsus rupestris Ridl. – Thailand, Peninsular Malaysia, Borneo, Sumatra
 • Scindapsus salomoniensis Engl. & K.Krause – Solomon Islands
 • Scindapsus schlechteri K.Krause – Papua New Guinea
 • Scindapsus scortechinii Hook.f. – Bangladesh, Thailand, Peninsular Malaysia
 • Scindapsus splendidus Alderw. – Sumatra
 • Scindapsus subcordatus Engl. & K.Krause – Papua New Guinea
 • Scindapsus suffruticosus Alderw. – Sumatra
 • Scindapsus sumatranus (Schott) P.C.Boyce & A.Hay – Sumatra
 • Scindapsus treubii Engl. – Peninsular Malaysia, Borneo, Java
 • Scindapsus treubii Dark Form
 • Scindapsus treubii moonlight

0988110300
chat-active-icon