Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Sansevieria bằng hình ảnh

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Sansevieria bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Sansevieria:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 • Sansevieria aethiopica
 • Sansevieria aethiopica Thunb
 • Sansevieria Almond Jade
 • Sansevieria arborescens
 • Sansevieria arborescens Cornu ex Gerome Labroy
 • Sansevieria Arborescens Variegated
 • Sansevieria arborescens varigata
 • Sansevieria aubrytiana
 • Sansevieria aubrytiana Carriere
 • Sansevieria bagamoyensis
 • Sansevieria ballyi
 • Sansevieria Bantels Sensation
 • Sansevieria Bella
 • Sansevieria Bella Mutomo
 • Sansevieria Black Coral
 • Sansevieria Black Diamond
 • Sansevieria Black Dragon
 • Sansevieria Black Gold
 • Sansevieria Black Gold Dwarf
 • Sansevieria Black Gold Extreme
 • Sansevieria Black Robusta
 • Sansevieria Black Star
 • Sansevieria Boncel
 • Sansevieria Boncel Mini
 • Sansevieria Boncellensis Starfish
 • Sansevieria boncellensis bush Dwarf
 • Sansevieria braunii
 • Sansevieria burdettii
 • Sansevieria burdettii Chahin
 • Sansevieria burmanica
 • Sansevieria canaliculata
 • Sansevieria Cleopatra
 • Sansevieria Comet Pixel Green
 • Sansevieria Congo
 • Sansevieria conspicua
 • Sansevieria Crown Prince
 • Sansevieria cylindrica
 • Sansevieria cylindrica Braid
 • Sansevieria cylindrica Spaghetti
 • Sansevieria cylindrica Straight
 • Sansevieria dawei
 • Sansevieria Dragon Fingers
 • Sansevieria Dwarf Boncel
 • Sansevieria ehrenbergii
 • Sansevieria eilensis
 • Sansevieria erythraeae
 • Sansevieria fasciata
 • Sansevieria Fernwood
 • Sansevieria fischeri
 • Sansevieria forskaliana
 • Sansevieria Francisii Ouch
 • Sansevieria Francisii Silver Hybrid
 • Sansevieria francisii
 • Sansevieria Futura Robusta
 • Sansevieria Gold Flame
 • Sansevieria Golden Hahnii
 • Sansevieria gracilis
 • Sansevieria grandis
 • Sansevieria hallii
 • Sansevieria humiflora
 • Sansevieria hyacinthoides
 • Sansevieria Inti
 • Sansevieria Jaboa
 • Sansevieria Jade Dwarf
 • Sansevieria kirkii
 • Sansevieria kirkii Coppertone
 • Sansevieria kirkii cv. Silver Blue
 • Sansevieria kirkii Pulchra Coppertone
 • Sansevieria kirkii Silver Blue
 • Sansevieria laurentii Dwarf
 • Sansevieria laurentii Superba
 • Sansevieria liberica
 • Sansevieria longiflora
 • Sansevieria masoniana
 • Sansevieria masoniana Congo
 • Sansevieria masoniana Mason’s Congo
 • Sansevieria masoniana Variegata
 • Sansevieria Metallica
 • Sansevieria Metallica Siam Silver
 • Sansevieria Mikado Fernwood
 • Sansevieria Moonshine
 • Sansevieria Night Owl
 • Sansevieria nilotica
 • Sansevieria parva
 • Sansevieria patens
 • Sansevieria pearsonii
 • Sansevieria pedicellata
 • Sansevieria perrotii
 • Sansevieria phillipsiae
 • Sansevieria Pineapple
 • Sansevieria pinguicula
 • Sansevieria Punk
 • Sansevieria raffillii
 • Sansevieria roxburghiana
 • Sansevieria Royal Crown Variegated
 • Sansevieria Samurai
 • Sansevieria Samurai Dwarf
 • Sansevieria Sayuri
 • Sansevieria scimitariformis
 • Sansevieria Seafoam
 • Sansevieria senegambica
 • Sansevieria Siam Silver
 • Sansevieria Silver Blue
 • Sansevieria Silver Flame
 • Sansevieria Silver Frost
 • Sansevieria silver marginata hahnii
 • Sansevieria Silver Nymph
 • Sansevieria Silver Queen
 • Sansevieria Silver Siam
 • Sansevieria Silver Silk
 • Sansevieria Silver Silk Variegated
 • Sansevieria Silver Steel
 • Sansevieria sinus simiorum
 • Sansevieria Starfish
 • Sansevieria Streaker
 • Sansevieria stuckyi
 • Sansevieria subspicata
 • Sansevieria Suffruticosa
 • Sansevieria trifasciata Gold Flame
 • Sansevieria trifasciata Silver Queen
 • Sansevieria trifasciata Black Diamond
 • Sansevieria trifasciata cv. Green Hahnii
 • Sansevieria trifasciata cv. Laurentii
 • Sansevieria trifasciata Gold Flame
 • Sansevieria trifasciata Golden hahnii
 • Sansevieria trifasciata hahnii
 • Sansevieria trifasciata Hahnii Jade Dwarf
 • Sansevieria trifasciata hahnii Jade Marginata
 • Sansevieria trifasciata Hahnii Lotus
 • Sansevieria trifasciata hahnii Silver
 • Sansevieria trifasciata Hahnii Silver Frost
 • Sansevieria trifasciata Hahnii Solid Gold dwarf
 • Sansevieria trifasciata hahnii Streaker
 • Sansevieria trifasciata Hahnii Swirls
 • Sansevieria trifasciata Laurentii Dwarf
 • Sansevieria trifasciata
 • Sansevieria trifasciata Silver Flame
 • Sansevieria Twisted Sister
 • Sansevieria Victoria
 • Sansevieria Zeylanica
 • Sansevieria zeylanica Superba
[/symple_toggle]

0988110300
chat-active-icon