Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Rhaphidophora (chi Đuôi Phượng) bằng hình ảnh

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Rhaphidophora (chi Đuôi Phượng) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài (loài thuần chủng và các giống lai tạo, đột biết) thuộc chi Rhaphidophora (chi Đuôi Phượng):

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 • Rhaphidophora acuminata
 • Rhaphidophora africana
 • Rhaphidophora angustata
 • Rhaphidophora australasica
 • Rhaphidophora banosensis
 • Rhaphidophora beccarii
 • Rhaphidophora calophylla
 • Rhaphidophora chevalieri
 • Rhaphidophora corneri
 • Rhaphidophora crassicaulis
 • Rhaphidophora crassifolia
 • Rhaphidophora cretosa
 • Rhaphidophora cryptantha
 • Rhaphidophora cryptantha
 • Rhaphidophora decursiva
 • Rhaphidophora elliptica
 • Rhaphidophora elliptifolia
 • Rhaphidophora foraminifera
 • Rhaphidophora glauca
 • Rhaphidophora hayi variegata
 • Rhaphidophora hayi
 • Rhaphidophora honkongensis
 • Rhaphidophora hookeri
 • Rhaphidophora jubata
 • Rhaphidophora koordersii
 • Rhaphidophora korthalsii
 • Rhaphidophora latevaginata
 • Rhaphidophora lobbii
 • Rhaphidophora luchunensis
 • Rhaphidophora maingayi
 • Rhaphidophora megaphylla
 • Rhaphidophora megasperma
 • Rhaphidophora minor
 • Rhaphidophora montana
 • Rhaphidophora monticola
 • Rhaphidophora neoguineensis
 • Rhaphidophora nicolsonii
 • Rhaphidophora okapensis
 • Rhaphidophora pachyphylla
 • Rhaphidophora peepla
 • Rhaphidophora perkinsiae
 • Rhaphidophora pertusa
 • Rhaphidophora petrieana
 • Rhaphidophora philippinensis
 • Rhaphidophora puberula
 • Rhaphidophora schlechteri
 • Rhaphidophora silver sumatera
 • Rhaphidophora spathacea
 • Rhaphidophora spuria
 • Rhaphidophora stenophylla
 • Rhaphidophora sylvestris
 • Rhaphidophora talamauana
 • Rhaphidophora tenuis
 • Rhaphidophora tetrasperma Mini Monstera
 • Rhaphidophora tetrasperma
 • Rhaphidophora todayensis
 • Rhaphidophora ustulata
 • Rhaphidophora versteegii
[/symple_toggle]

0988110300
chat-active-icon