Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Pseudognaphalium (chi Rau Khúc Giả) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Pseudognaphalium:

  • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
  • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
  • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có hoa)
Clade (Nhánh): Eudicots (Thực vật có hai lá mầm thực sự)
Clade (Nhánh): N/A
Order: Asterales (Bộ Cúc)
Family: Asteraceae (Họ Cúc)
Subfamily: Asteroideae (Phân họ Cúc)
Tribe: Gnaphalieae
Genus:
Pseudognaphalium – Kirp
TÍNH ĐA DẠNG
  • Nhiều loài, xem danh sách bên dưới ạ
ĐỒNG NGHĨA

 

 

Các loài trong chi:

0988110300
chat-active-icon