Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Polyscias (Chi Đinh Lăng) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Polyscias:

  • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
  • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
  • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.
Scientific classification (Phân loại khoa học)
Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có hoa)
Clade (Nhánh): Eudicots (Thực vật hai lá mầm thật sự)
Clade (Nhánh): Asterids (Nhánh Cúc)
Order (Bộ) Apiales (Bộ Hoa Tán)
Family: Araliaceae (Họ Cuồng)
Subfamily: Aralioideae (Phân họ Cuồng)
Genus: Polyscias (Chi Đinh lăng)
J.R.Forst. & G.Forst.
 
116, see text
Synonyms (Đồng nghĩa)

Chi Đinh lăng (danh pháp khoa học: Polyscias) là một chi trong thực vật có hoa thuộc Họ Cuồng (Araliaceae), chứa khoảng 114-150 loài (tùy theo quan điểm phân loại), chủ yếu phân bố tại khu vực Madagascar. Chúng có các lá dạng lông chim. Theo APG thì chi này là một nhóm cận ngành và có thể sẽ được chia tách (hoặc hợp nhất) với một số chi khác. Tại Việt Nam có khoảng 4 loài.

Các loài

0988110300
chat-active-icon