Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Phyllanthus (Chi Diệp Hạ Châu) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Phyllanthus:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.
Phân loại khoa học
Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có hoa)
Clade (Nhánh): Eudicots (Thực vật có hai lá mầm thực sự)
Clade (Nhánh): Rosids (Hoa Hồng)
Order: Malpighiales (Bộ Sơ Ri)
Family: Phyllanthaceae (Họ Diệp Hạ Châu)
Subfamily: Phyllanthoideae (Phân họ Diệp Hạ Châu)
Tribe: Phyllantheae (Tông Diệp Hạ Châu)
Genus: Phyllanthus – L.
Tính đa dạng
 • Khoảng 800 loài
Đồng nghĩa
 • Agyneia L., nom. rej.
 • Anisonema A.Juss.
 • Aporosella Chodat
 • Arachnodes Gagnep.
 • Ardinghalia Comm. ex A.Juss.
 • Asterandra Klotzsch
 • Bradleia Banks ex Gaertn.
 • Cathetus Lour.
 • Ceramanthus Hassk.
 • Chlorolepis Nutt.
 • Chorisandra Wight, nom. illeg.
 • Chorizonema Jean F.Brunel
 • Cicca L.
 • Clambus Miers
 • Coccoglochidion K.Schum.
 • Conami Aubl.
 • Cycca Batsch
 • Dendrophyllanthus S.Moore
 • Diasperus L. ex Kuntze, nom. illeg.
 • Dichelactina Hance
 • Dichrophyllum Klotzsch & Garcke
 • Dimorphocladium Britton
 • Emblica Gaertn.
 • Episteira Raf.
 • Epistylium Sw.
 • Eriococcus Hassk.
 • Flueggeopsis K.Schum.
 • Frankia Steud.
 • Geminaria Raf.
 • Genesiphyla Raf.
 • Genesiphylla L’Hér.
 • Glochidionopsis Blume
 • Glochisandra Wight
 • Gynoon A.Juss.
 • Hemicicca Baill.
 • Hemiglochidion (Müll.Arg.) K.Schum., nom. illeg.
 • Hexadena Raf.
 • Hexaspermum Domin
 • Kirganelia Juss.
 • Leichhardtia F.Muell.
 • Lobocarpus Wight & Arn.
 • Lomanthes Raf.
 • Macraea Wight
 • Maschalanthus Nutt., nom. illeg.
 • Meborea Aubl.
 • Menarda Comm. ex A.Juss.
 • Moeroris Raf.
 • Nellica Raf.
 • Niruri Adans.
 • Niruris Raf.
 • Nymania K.Schum.
 • Nymphanthus Lour.
 • Orbicularia Baill.
 • Oxalistylis Baill.
 • Phyllanthodendron Hemsl.
 • Pseudoglochidion Gamble
 • Ramsdenia Britton
 • Reidia Wight
 • Reverchonia A.Gray
 • Rhopium Schreb.
 • Roigia Britton
 • Scepasma Blume
 • Staurothyrax Griff.
 • Synexemia Raf.
 • Tetraglochidion K.Schum.
 • Tricarium Lour.
 • Uranthera Pax & K.Hoffm.
 • Urinaria Medik.
 • Williamia Baill.
 • Xylophylla L.
 • Zarcoa Llanos

 

Các loài phổ biến nhất:

0988110300
chat-active-icon