Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Orbea bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Orbea:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.
Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Monocots (Thực vật có Một Lá Mầm)
Clade (Nhánh): Asterids (Nhánh Cúc)
Bộ (Order): Gentianales (Bộ Long Đởm)
Family (Họ): Apocynaceae (Họ La Bố Ma)
Subfamily (Phân Họ): Asclepiadoideae
Tribe (Tông): Ceropegieae
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi):  
Synonyms (Đồng nghĩa)
 • N/A

 


Danh sách các loài trong chi:

 1. Orbea abayensis (M.G. Gilbert) Bruyns – Ethiopia
 2. Orbea ciliata (Thunb.) L.C. Leach – South Africa
 3. Orbea cooperi (N.E.Br.) L.C.Leach – South Africa
 4. Orbea denboefii (Lavranos) Bruyns – Kenya
 5. Orbea distincta (E.A. Bruce) Bruyns – Tanzania
 6. Orbea dummeri (N.E. Br.) Bruyns – Uganda, Ethiopia
 7. Orbea halipedicola L.C. Leach – Mozambique
 8. Orbea huillensis (Hiern) Bruyns – tropical Africa
 9. Orbea irrorata (Masson) L.C. Leach – South Africa
 10. Orbea lepida (Jacq.) Haw. – South Africa
 11. Orbea longidens (N.E. Br.) L.C. Leach – Mozambique
 12. Orbea lutea (N.E. Br.) Bruyns – South Africa
 13. Orbea macloughlinii (Verdc.) L.C. Leach
 14. Orbea maculata (N.E. Br.) L.C. Leach – tropical Africa
 15. Orbea melanantha (Schltr.) Bruyns – South Africa
 16. Orbea namaquensis (N.E. Br.) L.C. Leach – South Africa, Namibia
 17. Orbea paradoxa (Verd.) L.C. Leach – KwaZulu-Natal
 18. Orbea prognatha (P.R.O. Bally) L.C. Leach – Somalia
 19. Orbea pulchella (Masson) L.C. Leach – South Africa
 20. Orbea rangeana (Dinter & A. Berger) L.C. Leach – Great Namaqualand in Namibia
 21. Orbea schweinfurthii (A. Berger) Bruyns – tropical Africa
 22. Orbea semota (N.E. Br.) L.C. Leach – Tanzania
 23. Orbea speciosa L.C. Leach – KwaZulu-Natal
 24. Orbea taitica Bruyns – Kenya
 25. Orbea tapscottii (Verd.) L.C.Leach – Botswana
 26. Orbea umbracula (M.D. Hend.) L.C. Leach – Zimbabwe
 27. Orbea variegata (L.) Haw. – South Africa
 28. Orbea verrucosa (Masson) L.C. Leach – South Africa
 29. Orbea wendlandiana (Schult.) G. Don – South Africa
 30. Orbea woodii (N.E. Br.) L.C. Leach – KwaZulu-Natal

Các loài đã được chuyển sang chi thực vật khác:

 1. O. anguinea now Stisseria anguina
 2. O. bisulca now Stisseria bisulca
 3. O. bufonia now Stisseria bufonia
 4. O. clypeata now Stisseria clypeata
 5. O. conspurcata now Stisseria conspurcata
 6. O. curtisii now Stisseria curtisii
 7. O. decaisneana now Pachycymbium decaisneanum
 8. O. decora now Stisseria decora
 9. O. maculosa now Stisseria maculosa
 10. O. marginata now Stisseria marginata
 11. O. marmorata now Stisseria marmorata
 12. O. mixta now Stisseria mixta
 13. O. mutabilis now Stisseria mutabilis
 14. O. normalis now Stisseria normalis
 15. O. orbicularis now Stisseria orbicularis
 16. O. picta now Stisseria picta
 17. O. planiflora now Stisseria planiflora
 18. O. retusa now Stisseria retusa
 19. O. rugosa now Stisseria rugosa
 20. O. woodfordiana now Stisseria woodfordiana

0988110300
chat-active-icon