Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Nephrolepis bằng hình ảnh

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Nephrolepis bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Nephrolepis:

  • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
  • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
  • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

0988110300
chat-active-icon