Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Lytocaryum bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Lytocaryum:

  • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
  • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
  • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.
Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Monocots (Thực vật có Một Lá Mầm)
Clade (Nhánh): Commelinids (Nhánh Thài Lài)
Bộ (Order): Arecales (bộ Cau)
Family (Họ): Arecaceae (Họ Cau)
Subfamily (Phân Họ): Arecoideae
Tribe (Tông): Cocoseae
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi):    Lytocaryum – Toledo
Synonyms (Đồng nghĩa)
  • Glaziova Mart. ex H.Wendl.
  • Microcoelum Burret & Potztal

 


Danh sách các loài trong chi:

0988110300
chat-active-icon