Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Leucophyllum bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Leucophyllum:

  • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
  • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
  • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.
Phân loại khoa học
Kingdom (Giới): Plantae
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có hoa)
Clade (Nhánh): Eudicots (Thực vật có hai lá mầm thực sự)
Clade (Nhánh): Rosids (Hoa Hồng)
Order: Lamiales (Bộ Hoa Môi)
Family: Scrophulariaceae (Họ Huyền Sâm)
Tribe: Leucophylleae
Genus: Leucophyllum – Humb. & Bonpl.
Loài
Có khoảng 15 loài
Đồng nghĩa

Các loài trong chi:

0988110300
chat-active-icon