Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Lachenalia bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Lachenalia:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.
Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Monocots (Thực vật có Một Lá Mầm)
Clade (Nhánh): N/A
Bộ (Order): Asparagales (Bộ Măng Tây)
Family (Họ): Asparagaceae (Họ Măng Tây)
Subfamily (Phân Họ): Scilloideae
Tribe (Tông): N/A
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi):    Lachenalia – J.Jacq.
Synonyms (Đồng nghĩa)
 • Dipcadioides Medik.
 • Polyanthes Jacq.
 • Coelanthus Willd. ex Schult. & Schult.f. in J.J.Roemer & J.A.Schultes
 • Triallosia Raf.
 • Periboea Kunth
 • Polyxena Kunth
 • Orchiastrum Lem. 1855, illegitimate homonym, not Ség. 1754
 • Scillopsis Lem.
 • Chloriza Salisb.
 • Himas Salisb.
 • Manlilia Salisb.
 • Monoestes Salisb.
 • Orchiops Salisb.
 • Platyestes Salisb.
 • Sugillaria Salisb.
 • Brachyscypha Baker

 


Danh sách các loài trong chi:

0988110300
chat-active-icon