Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Hoya bằng hình ảnh

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Hoya bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Hoya:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 • Hoya Australis Grande
 • Hoya Australis Lisa Variegated
 • Hoya Australis Reddish
 • Hoya Australis Trellis
 • Hoya Carnosa Tricolor
 • Hoya Griffithii
 • Hoya Imperialis
 • Hoya Kerrii Variegated
 • Hoya Krimson Queen
 • Hoya Landgrantensis
 • Hoya Mathilde
 • Hoya Ripple
 • Hoya Silver Spot
 • Hoya Sunset
 • Hoya acanthominima
 • Hoya acicularis
 • Hoya acuminata
 • Hoya aeschynanthoides
 • Hoya affinis
 • Hoya alagensis
 • Hoya albida
 • Hoya albiflora
 • Hoya aldrichii
 • Hoya alexicaca
 • Hoya alwitriana
 • Hoya amrita
 • Hoya andalensis
 • Hoya anncajanoae
 • Hoya anulata
 • Hoya aphylla
 • Hoya apoda
 • Hoya apoensis
 • Hoya archboldiana
 • Hoya arnottiana
 • Hoya attenuata
 • Hoya australis Bordvare
 • Hoya australis 
 • Hoya australis Bordvare Tricolor
 • Hoya australis Brookfield
 • Hoya australis albomarginata 
 • Hoya australis Compacta
 • Hoya australis
 • Hoya bacunganensis
 • Hoya baguioensis
 • Hoya balaensis
 • Hoya bandaensis
 • Hoya bandongii
 • Hoya beccarii
 • Hoya bella
 • Hoya benchaii
 • Hoya benguetensis
 • Hoya benitotanii
 • Hoya benvergarae
 • Hoya betchei
 • Hoya bhutanica
 • Hoya bicknellii
 • Hoya bicolensis
 • Hoya bilobata
 • Hoya blashernaezii
 • Hoya bonii
 • Hoya bordenii
 • Hoya brevialata
 • Hoya brittonii
 • Hoya brooksii
 • Hoya buotii
 • Hoya burmanica
 • Hoya burtoniae
 • Hoya butleriana
 • Hoya cagayanensis
 • Hoya callistophylla
 • Hoya calycina
 • Hoya calyxminuta
 • Hoya campanulata
 • Hoya camphorifolia
 • Hoya carandangiana
 • Hoya cardiophylla
 • Hoya carmelae
 • Hoya carnosa Albomarginata
 • Hoya carnosa Compacta
 • Hoya carnosa rubra Krimson Queen
 • Hoya carnosa variegata Tricolor
 • Hoya carnosa
 • Hoya carrii
 • Hoya caudata
 • Hoya celata
 • Hoya cembra
 • Hoya chewiorum
 • Hoya chiekoae
 • Hoya chinghungensis
 • Hoya chlorantha
 • Hoya chloroleuca
 • Hoya chunii
 • Hoya curtisii
 • Hoya ciliata
 • Hoya cinnamomifolia
 • Hoya clemensiorum
 • Hoya collina
 • Hoya cominsii
 • Hoya commutata
 • Hoya cordata
 • Hoya coriacea
 • Hoya corolla Marginata
 • Hoya corolla Villosa
 • Hoya coronaria
 • Hoya crassicaulis
 • Hoya crassipetiolata
 • Hoya cumingiana
 • Hoya cutis porcelana
 • Hoya danumensis
 • Hoya dasyantha
 • Hoya davidcummingii
 • Hoya decipulae
 • Hoya deleoniorum
 • Hoya dennisii
 • Hoya densifolia
 • Hoya desvoeuxensis
 • Hoya deykei
 • Hoya dickasoniana
 • Hoya dimorpha
 • Hoya diptera
 • Hoya dischorensis
 • Hoya dolichosparte
 • Hoya edanoi
 • Hoya edeni
 • Hoya edholmiana
 • Hoya eitapensis
 • Hoya elegans
 • Hoya elliptica
 • Hoya elmeri
 • Hoya endauensis
 • Hoya engleriana
 • Hoya erythrina
 • Hoya erythrostemma
 • Hoya espaldoniana
 • Hoya estrellaensis
 • Hoya fauziana
 • Hoya ferrerasii
 • Hoya filiformis
 • Hoya finlaysonii
 • Hoya fischeriana
 • Hoya fitchii
 • Hoya flavescens
 • Hoya flavida
 • Hoya forbesii
 • Hoya fraterna
 • Hoya galeraensis
 • Hoya gelba
 • Hoya gigantanganensis
 • Hoya gigas
 • Hoya gigas
 • Hoya glabra
 • Hoya globulifera
 • Hoya globulosa
 • Hoya golamcoana
 • Hoya gracilis
 • Hoya greenii
 • Hoya guppyi
 • Hoya hainanensis
 • Hoya halconensis
 • Hoya halophila
 • Hoya hamiltoniorum
 • Hoya hanhiae
 • Hoya heuschkeliana
 • Hoya hypolasia
 • Hoya ilagiorum
 • Hoya imbricata
 • Hoya incrassata
 • Hoya indaysarae
 • Hoya isabelchanae
 • Hoya ischnopus
 • Hoya juannguoana
 • Hoya juhoneweana
 • Hoya kanlaonensis
 • Hoya kanyakumariana
 • Hoya kastbergii
 • Hoya kenejiana
 • Hoya kentiana Wayetii
 • Hoya kentiana
 • Hoya kerrii
 • Hoya kingdonwardii
 • Hoya kipandiensis
 • Hoya kloppenburgii
 • Hoya krohniana
 • Hoya lacunosa
 • Hoya lambii
 • Hoya lamingtoniae
 • Hoya lanceolaria
 • Hoya lanceolata
 • Hoya lasiantha
 • Hoya latifolia
 • Hoya lauterbachii
 • Hoya leucorhoda
 • Hoya leytensis
 • Hoya limoniaca
 • Hoya linavergarae
 • Hoya linearis
 • Hoya lithophytica
 • Hoya lobbii
 • Hoya lockii
 • Hoya loheri
 • Hoya longifolia
 • Hoya loyceandrewsiana
 • Hoya lucardenasiana
 • Hoya lucyae
 • Hoya lyi
 • Hoya macgillivrayi
 • Hoya macrophylla
 • Hoya madulidii
 • Hoya magnifica
 • Hoya maingayi
 • Hoya mappigera
 • Hoya marginata
 • Hoya mariae
 • Hoya maxima
 • Hoya medinillifolia
 • Hoya megalantha
 • Hoya megalaster
 • Hoya meliflua
 • Hoya memoria
 • Hoya mengtzeensis
 • Hoya meredithii
 • Hoya merrillii
 • Hoya micrantha
 • Hoya microphylla
 • Hoya microstemma
 • Hoya minahassae
 • Hoya mirabilis
 • Hoya migueldavidii
 • Hoya minutiflora
 • Hoya mindorensis
 • Hoya mindanaoensis
 • Hoya mitrata
 • Hoya montana
 • Hoya naumannii
 • Hoya neocaledonica
 • Hoya nabawanensis
 • Hoya multiflora
 • Hoya narcissiflora
 • Hoya myrmecopa
 • Hoya nova
 • Hoya neoebudica
 • Hoya nervosa
 • Hoya nummularioides
 • Hoya nummularia
 • Hoya nuttiana
 • Hoya nyhuusiae
 • Hoya nutans
 • Hoya obcordata
 • Hoya oblanceolata
 • Hoya oblongacutifolia
 • Hoya obovata
 • Hoya obscura
 • Hoya obsusifolia
 • Hoya odetteae
 • Hoya omlorii
 • Hoya oreostemma
 • Hoya onychoides
 • Hoya ovalifolia
 • Hoya odorata
 • Hoya pachyclada
 • Hoya oreogena
 • Hoya palawanica
 • Hoya pandurata
 • Hoya pallilimba
 • Hoya parviflora
 • Hoya papaschonii
 • Hoya patameaensis
 • Hoya patella
 • Hoya pauciflora
 • Hoya paulshirleyi
 • Hoya pentaphlebia
 • Hoya perakensis
 • Hoya paziae
 • Hoya persicina
 • Hoya phuluangensis
 • Hoya phyllura
 • Hoya pimenteliana
 • Hoya piestolepis
 • hoya plicata
 • Hoya platycaulis
 • Hoya polilloensis
 • Hoya phuwuaensis
 • Hoya polyneura 
 • Hoya pubens
 • Hoya polilloensis
 • Hoya pruinosa
 • Hoya pubicaly x Pink Dragon
 • Hoya pubicaly x Pink Silver
 • Hoya pubicaly x cv. Royal Hawaiian Purple
 • Hoya pubicaly x Red Button
 • Hoya pubicaly x Red Dragon
 • Hoya pubicalyx Pink Splash
 • Hoya pubicaly x Reva
 • Hoya pulchella
 • Hoya pubicorolla
 • Hoya pubicalyx
 • Hoya pulchra
 • Hoya quinquenervia
 • Hoya purpureofusca
 • Hoya purpurea
 • Hoya pusilla
 • Hoya pusilla
 • Hoya pycnophylla
 • Hoya ranauensis
 • Hoya quisumbingii
 • Hoya reticulata
 • Hoya retrorsa
 • Hoya revolubilis
 • Hoya rigidifolia
 • Hoya revoluta
 • Hoya rintzii
 • Hoya retusa
 • Hoya rigida
 • Hoya rhodostele
 • Hoya Ripple
 • Hoya rosarioae
 • Hoya rostellata
 • Hoya rundumensis
 • Hoya rumphii
 • Hoya rubida
 • Hoya ruthiae
 • Hoya rizaliana
 • Hoya sabaensis
 • Hoya salweenica
 • Hoya sammannaniana
 • Hoya schneei
 • Hoya shepherdii
 • Hoya sapaensis
 • Hoya samoensis
 • Hoya scortechinii
 • Hoya siamica
 • Hoya serpens
 • Hoya solaniflora
 • Hoya sigillatis
 • Hoya telosmoides
 • Hoya sipitangensis
 • Hoya variifolia
 • Hoya tannaensis
 • Hoya Sunset
 • Hoya vaccinenioides
 • Hoya subquintuplinervis
 • Hoya vangviengiensis
 • Hoya sumatrana
 • Hoya trukensis
 • Hoya thuathienhuensis
 • Hoya tomataensis
 • Hoya subcalva
 • Hoya venusta
 • Hoya thailandica
 • Hoya stoneana
 • Hoya thomsonii
 • Hoya soidaoensis
 • Hoya Silver Spot
 • Hoya sussuela
 • Hoya surigaoensis
 • Hoya solokensis
 • Hoya uniflora
 • Hoya tsangii
 • Hoya uncinata
 • Hoya soligamiana
 • Hoya spartioides
 • Hoya tiatuilaensis
 • Hoya undulata
 • Hoya tengchongensis
 • Hoya verticillata
 • Hoya tjadasmalangensis
 • Hoya versifolia
 • Hoya vitellinoides
 • Hoya wallichii
 • Hoya yuennanensis
 • Hoya walliniana
 • Hoya wayetii
 • Hoya weebella
 • Hoya vitellina
 • Hoya wongii
 • Hoya waymaniae
 • Hoya yvesrocheri
 • Hoya wightii
 • Hoya vitiensis
 • Hoya williamsiana
 • Hoya whistleri
 • Hoya wrayi
 • Hoya yingjiangensis
[/symple_toggle]

0988110300
chat-active-icon