Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Gnaphalium (chi Rau Khúc) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Gnaphalium:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có hoa)
Clade (Nhánh): Eudicots (Thực vật có hai lá mầm thực sự)
Clade (Nhánh):  Asterids (Nhánh Cúc)
Order: Asterales (Bộ Cúc)
Family: Asteraceae (Họ Cúc)
Subfamily: N/A
Tribe: Gnaphalieae
Genus: Gnaphalium – L. 1753 not Adans. 1763
TÍNH ĐA DẠNG
 • Nhiều loài, xem danh sách bên dưới ạ
ĐỒNG NGHĨA
 • Filaginella Opiz
 • Gnaphalium sect. Synchaeta (Kirp.) Kirp.
 • Gnaphalium sect. Omalotheca (Cass.) Endl.
 • Homognaphalium Kirp.
 • Gnaphalium sect. Eugnaphalium DC.
 • Synchaeta Kirp.
 • Dasyranthus Raf. ex Steud.
 • Gnaphalion St.-Lag.
 • Demidium DC.
 • Omalotheca Cass.
 • Dasyanthus Bubani
 • Amphidoxa DC.
 • Omalotheca subg. Gamochaetiopsis Sch.Bip. & F.W. Schulz
 • Gnaphalium sect. Eu-Gnaphalium O.Hoffm.

 

Các loài trong chi:

0988110300
chat-active-icon