Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Gloxinia bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Gloxinia:

  • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
  • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
  • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.
Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có hoa)
Clade (Nhánh): Eudicots (Thực vật hai lá mầm thật sự)
Clade (Nhánh): Asterids (Nhánh Cúc)
Order (Bộ): Lamiales (Bộ Hoa Môi)
Family (Họ): Gesneriaceae (Họ Thượng Tiễn)
Genus (Chi): Gloxinia

Danh sách các loài trong chi:

  • Gloxinia perennis
  • Gloxinia erinoides (trước đây là Koellikeria erinoides)
  • Gloxinia xanthophylla (trước đây là Anodiscus xanthophyllus)

Các loài và giống trước đây thuộc chi Gloxinia nhưng nay đã được chuyển sang các chi thực vật khác:

0988110300
chat-active-icon