Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Freesia bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Freesia:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.
Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Monocots (Thực vật có Một Lá Mầm)
Clade (Nhánh): N/A
Bộ (Order): Asparagales (Bộ Măng Tây)
Family (Họ): Iridaceae (Họ Diên Vĩ)
Subfamily (Phân Họ): Crocoideae
Tribe (Tông): Freesieae
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi):    Freesia – Eckl. ex Klatt
Synonyms (Đồng nghĩa)
 • Anomatheca Ker Gawl.
 • Nymanina Kuntze

 


Danh sách các loài trong chi:

 • Freesia andersoniae L.Bolus – the Cape ProvincesFree State
 • Freesia caryophyllacea (Burm.f.) N.E.Br. (syn. F. elimensis L.BolusF. parva N.E.Br.F. xanthospila (DC.) Klatt) – Heuningrug region in the Cape Provinces
 • Freesia corymbosa (Burm.f.) N.E.Br. (syn. F. armstrongii W.WatsonF. brevis N.E.Br.) – the Cape Provinces
 • Freesia fergusoniae L.Bolus – the Cape Provinces
 • Freesia fucata J.C.Manning & Goldblatt – Hoeks River Valley in the Cape Provinces
 • Freesia grandiflora (Baker) Klatt – Zaire, Tanzania, Malawi, Mozambique, Zambia, Zimbabwe, Swaziland, northeastern South Africa
 • Freesia laxa (Thunb.) Goldblatt & J.C.Manning (syn. F. cruenta (Lindl.) Klatt) – from Rwanda + Kenya south to the Cape Provinces; naturalized in Madeira, Mauritius, Réunion, Australia, Florida, Argentina
 • Freesia leichtlinii Klatt (syn. F. middlemostii F.BarkerF. muirii N.E.Br.) – the Cape Provinces; naturalized in Corsica, California, Florida, Argentina
 • Freesia marginata J.C.Manning & Goldblatt – the Cape Provinces
 • Freesia occidentalis L.Bolus (syn. F. framesii L.Bolus) – the Cape Provinces
 • Freesia praecox J.C.Manning & Goldblatt – the Cape Provinces
 • Freesia refracta (Jacq.) Klatt (syn. F. hurlingii L.Bolus) – the Cape Provinces; naturalized in France, Canary Islands, Madeira, Bermuda, St. Helena
 • Freesia sparrmanii (Thunb.) N.E.Br. – Langeberg in the Cape Provinces
 • Freesia speciosa L.Bolus (syn. F. flava (E.Phillips & N.E.Br.) N.E.Br.) – the Cape Provinces
 • Freesia verrucosa (B.Vogel) Goldblatt & J.C.Manning (syn. F. juncea (Pourr.) Klatt) – the Cape Provinces
 • Freesia viridis (Aiton) Goldblatt & J.C.Manning – Namibia, the Cape Provinces

Các loài đã được chuyển sang chi khác:

0988110300
chat-active-icon