Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Croton (chi Ba Đậu) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Primula:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 

Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Eudicots (Thực vật có hai Lá Mầm Thực Sự)
Clade (Nhánh): Rosids (Nhánh Hoa Hồng)
Bộ (Order): Malpighiales (Bộ Sơ Ri)
Family (Họ): Euphorbiaceae (Họ Đại Kích)
Subfamily (Phân Họ): Crotonoideae (Phân họ Ba Đậu)
Tribe (Tông): Crotoneae
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi): Croton – L.
Synonyms (Đồng nghĩa)
 • Aldinia Raf.
 • Angelandra Endl.
 • Anisepta Raf.
 • Anisophyllum Boivin ex Baill.
 • Argyra Noronha ex Baill.
 • Argyrodendron Klotzsch
 • Aroton Neck.
 • Astrogyne Benth.
 • Aubertia Chapel. ex Baill.
 • Banalia Raf.
 • Barhamia Klotzsch in B.Seemann
 • Brachystachys Klotzsch
 • Brunsvia Neck.
 • Calypteriopetalon Hassk.
 • Calyptriopetalum Hassk. ex Müll.Arg.
 • Cascarilla Adans.
 • Centrandra H.Karst.
 • Cieca Adans.
 • Cinogasum Neck.
 • Cleodora Klotzsch
 • Codonocalyx Klotzsch ex Baill.
 • Comatocroton H.Karst.
 • Crotonanthus Klotzsch ex Schltdl.
 • Crotonopsis Michx.
 • Cubacroton Alain
 • Cyclostigma Klotzsch in B.C.Seemann
 • Decarinium Raf.
 • Drepadenium Raf.
 • Elutheria L.
 • Engelmannia Klotzsch
 • Eremocarpus Benth.
 • Eutropia Klotzsch
 • Friesia Spreng.
 • Furcaria Boivin ex Baill.
 • Geiseleria Klotzsch
 • Gynamblosis Torr.
 • Halecus Rumph. ex Raf.
 • Hendecandra Eschsch.
 • Heptallon Raf.
 • Heptanis Raf.
 • Heterochlamys Turcz.
 • Heterocroton S.Moore
 • Julocroton Mart.
 • Klotzschiphytum Baill.
 • Kurkas Raf.
 • Lascadium Raf.
 • Lasiogyne Klotzsch
 • Leontia Rchb.
 • Leptemon Raf.
 • Leucadenia Klotzsch ex Baill.
 • Luntia Neck. ex Raf.
 • Macrocroton Klotzsch in M.R.Schomburgk
 • Medea Klotzsch
 • Megalocarpus Hutch.
 • Merleta Raf.
 • Moacroton Croizat
 • Monguia Chapel. ex Baill.
 • Myriogomphus Didr.
 • Ocalia Klotzsch
 • Oxydectes L. ex Kuntze
 • Palanostigma Mart. ex Klotzsch
 • Penteca Raf.
 • Pilinophytum Klotzsch
 • Piscaria Piper
 • Pleopadium Raf.
 • Podostachys Klotzsch
 • Saipania Hosok.
 • Schousboea Willd.
 • Schradera Willd.
 • Semilta Raf.
 • Tiglium Klotzsch
 • Timandra Klotzsch
 • Tridesmis Lour.
 • Triplandra Raf.
 • Vandera Raf.

 


Danh sách các loài trong chi:

0988110300
chat-active-icon