Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Chrysanthemum (Chi Dendranthema, Chi Cúc) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Chrysanthemum (chi Cúc):

  • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
  • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
  • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.
Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Eudicots (Thực vật có hai Lá Mầm Thực Sự)
Clade (Nhánh): Asterids (Nhánh Cúc)
Bộ (Order): Asterales (Bộ Cúc)
Family (Họ): Asteraceae (Họ Cúc)
Subfamily (Phân Họ): Asteroideae
Tribe (Tông): Anthemideae
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi): Chrysanthemum – L.
Synonyms (Đồng nghĩa)
  • Chrysanthemum subsect. Dendranthema (DC.) DC. ex Kitam.
  • Neuractis Cass.
  • Pyrethrum sect. Dendranthema DC.
  • Leucanthemum (Tourn.) L.
  • Dendranthema (DC.) Des Moul.

 


Danh sách các loài trong chi:

 

Các loài mới được chuyển sang các chi khác: 

0988110300
chat-active-icon