Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Caryota (chi Móc) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Caryota:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.
Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Monocots (Thực vật có Một Lá Mầm)
Clade (Nhánh): Commelinids (Nhánh Thài Lài)
Bộ (Order): Arecales (bộ Cau)
Family (Họ): Arecaceae (Họ Cau)
Subfamily (Phân Họ): Coryphoideae
Tribe (Tông): Caryoteae
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi):    Caryota – L.
Synonyms (Đồng nghĩa)
 • Schunda-Pana Adans.
 • Thuessinkia Korth. ex Miq

 


Danh sách các loài trong chi:

 • Caryota albertii
 • Caryota angustifolia
 • Caryota cumingii (đồng nghĩa: Caryota blancoi) – Móc Philippines
 • Caryota kiriwongensis
 • Caryota maxima (đồng nghĩa: C. bacsonensisC. macrantha): Móc Bắc Sơn, đủng đỉnh Bắc Sơn, cọ Bắc Sơn, móc Sumatra.
 • Caryota mitis (đồng nghĩa: C. furfuraceaC. griffithiiC. javanicaC. nanaC. propinquaC. soboliferaC.urens?, Wallichia disticha)– Móc cổng chào, móc Myanma, đủng đỉnh, đùng đình
 • Caryota monostachya – Đùng đình bông đơn, móc bông đơn, đủng đỉnh một buồng
 • Caryota no
 • Caryota obtusa (đồng nghĩa: C. gigasC. obtusidentataC. ochlandra) – Móc Himalaya, móc Thái Lan
  • C. obtusa var. aequatorialis (đồng nghĩa: C. aequatorialis)
 • Caryota ophiopellis
 • Caryota rumphiana (đồng nghĩa: C. urens?) – Móc mương, móc nương, móc Albert
  • Caryota rumphiana var. albertii (đồng nghĩa: C. rumphiana var. australiensisC. albertii)
 • Caryota sympetala – Đùng đình bụi, móc cánh hợp, đủng đỉnh cánh dính
 • Caryota urens – Móc, đùng đình ngứa, móc đen
 • Caryota zebrina – Indonesia, New Guinea

0988110300
chat-active-icon