Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Camellia (chi Chè, chi Trà) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Camellia:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 

Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Eudicots (Thực vật có hai Lá Mầm Thực Sự)
Clade (Nhánh): Asterids (Nhánh Cúc)
Bộ (Order): Ericales (Bộ Thạch Nam)
Family (Họ): Theaceae (Họ Chè)
Subfamily (Phân Họ): N/A
Tribe (Tông): N/A
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi): Camellia – L.
Synonyms (Đồng nghĩa)
 • Sasanqua Nees
 • Calpandria Blume
 • Camelliastrum Nakai
 • Desmitus Raf.
 • Drupifera Raf.
 • Piquetia Hallier f.
 • Salceda Blanco
 • Stereocarpus Hallier f.
 • Thea L.
 • Theaphylla Raf.
 • Theopsis Nakai
 • Tsia Adans.
 • Tsubaki Adans.
 • Yunnanea Hu

 


Danh sách các loài và giống trong chi:

0988110300
chat-active-icon