Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Bouteloua (Chi Cối Xay ) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Bouteloua:

  • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
  • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
  • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.
Giới (Kingdom): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có hoa)
Clade (Nhánh): Monocots (Thực vật một lá mầm)
Clade (Nhánh): Commelinids (Nhánh Thài Lài)
Order (Bộ): Poales (Bộ Hòa Thảo)
Family (Họ): Poaceae (Họ Hòa Thảo)
Subfamily (Phân họ): Chloridoideae
Tribe (Tông): Cynodonteae
Subtribe (Phân tông): Boutelouinae
Stapf
Genus (Chi): Bouteloua
Lag. 1805 not Hornem. ex P. Beauv. 1812

 

Danh sách các loài trong chi (Theo Wikipedia)

0988110300
chat-active-icon