Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Blechnum bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Blechnum:

  • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
  • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
  • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.
Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Division (Ngành): Polypodiophyta (Ngành Dương Xỉ)
Clade (Nhánh): Polypodiopsida (Nhánh Dương Xỉ)
Clade (Nhánh): Commelinids (Nhánh Thài Lài)
Bộ (Order): Polypodiales (Bộ Dương Xỉ)
Family (Họ): Blechnaceae
Subfamily (Phân Họ): Blechnoideae
Tribe (Tông): N/A
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi):    Blechnum – L.
Synonyms (Đồng nghĩa)
  • N/A

 


Danh sách các loài trong chi:

A

B

C

D

E–F

G

H

I–K

L

M

N

O

P–Q

R

S

T–V

W–Z

0988110300
chat-active-icon