Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Arthraxon bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Arthraxon:

  • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
  • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
  • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.
Phân loại khoa học
Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có hoa)
Clade (Nhánh): Monocots (Thực vật có một lá mầm)
Clade (Nhánh): Commelinids (Nhánh Thài Lài)
Order: Poales (Bộ Hòa Thảo)
Family: Poaceae (Họ Hòa Thảo)
Subfamily: Panicoideae (Phân họ Kê)
Tribe: Andropogoneae
Genus: Arthraxon – P.Beauv., 1812
Tính đa dạng
  • Xem danh sách bên dưới ạ
Đồng nghĩa
  • Pleuroplitis Trin.
  • Lucaea Kunth
  • Batratherum Nees
  • Lasiolytrum Steud.
  • Alectoridia A.Rich.
  • Barthantherum Andersson

 

 

Danh sách các loài trong chi Arthraxon:

Các loài đã được chuyển sang chi thực vật khác:

0988110300
chat-active-icon