Thăm quan vườn cây: Một cảnh quan mang tính cách mạng tại Concord, MA

Thăm quan vườn cây: Một cảnh quan mang tính cách mạng tại Concord, MA

Đi ra khỏi thị trấn Concord, Massachusetts, bạn sẽ bắt gặp The Old Manse, một một toà nhà gỗ nhỏ, được xây dựng từ thế kỷ thứ 18, chứng kiến sự khởi đầu của Revolutionary War bằng trận chiến North Bridge (và hàng thế kỷ sau đó trở thành nhà của các nhà tự nhiên học Ralph Waldo Emerson và Henry David Thoreau). Xa hơn một chút phía dưới đường là một loại cảnh quan khác: một khu vườn hiện đại được hình thành bởi các đặc điểm lịch sử và đặc tính tiến bộ của thị trấn cách mạng này.

Cảnh quan mới này được thiết kế bởi Richard Burck đến từ Richard Burck Associates và được xây dựng bởi Robert Hanss đến từ Robert Hanss Inc. Trông như thể nó phát triển chậm hàng thế kỷ. Nó kết nối hài hoà ngôi nhà mới xây với cùng đất ngập nước, đồng cỏ và khu rừng xung quanh. Lấy cảm hứng từ môi trường nông thông xung quanh Concord, khu vườn đương đại tôn vinh truyền thống của những nhà bảo tồn Concord. Hãy đi dạo và thăm quan nào.

Hình ảnh được chụp bởi Justine Hand.

Architect Leland Cott of Bruner/Cott & Associates stayed true to the scale and spirit of the historic New England town by using materials such as shingles and stone. A Franklin tree (Franklinia alatamaha) and white-flowering dogwood (Cornus florida ‘Cherokee Princess’) are focal points at the home’s entry; other plantings include dwarf fothergilla (Fothergilla gardenii), oakleaf hydrangea (H. quercifolia ‘Alice’) and mountain laurel.
Ảnh trên: Kiến trúc sư Leland Cott of Bruner/Cott & Associates vẫn trung thành với quy mô và tinh thần của thị trấn New England lịch sử bằng cách sử dụng các vật liệu như đất đá cuội và đá tảng. Một cây Franklin tree (Franklinia alatamaha) và cây dương đào hoa trắng white-flowering dogwood (Cornus florida ‘Cherokee Princess’) là tâm điểm tại lối vào nhà, các loài thực vật khác bao gồm dwarf fothergilla (Fothergilla gardenii), oakleaf hydrangea (H. quercifolia ‘Alice’) và mountain laurel.

Tạo cảnh quan Concord là một quá trình hai giai đoạn. Giai đoạn một là gắn kết căn nhà mới xây với cảnh quan xung quanh. Sau khi các chủ sở hữu mua các bất động sản liền kề, giai đoạn hai đã tích hợp địa hình mới vào thiết kế cảnh quan và bao gồm việc mở rộng các khu vườn.

The rot-resistant wood of 15 black locust trees harvested on site was milled locally to create the pergola that runs along the side of the house, facing a pond.
Ảnh trên: Gỗ chống thối lấy từ 15 cây châu chấu đen khai thác tại chỗ đã được cưa tại địa phương để tạo ra các khung cửi chạy dọc hông nhà, đối diện với một cái ao.

Xuyên suốt mọi tài sản, các vật liệu và hoạ tiết truyền thống được sử dụng theo cách hiện đại tạo ra sự thống nhất trực quan và củng cố ý nghĩa của địa điểm. Những bức tường đá mới, bậc đá và lối đi lặp lại cảnh quan hiện có để giúc xác định và kết nối các không gian ngoài trời. Khi xây dựng các bức tường, Hanss đã chọn một kiểu đá xếp chồng lên nhau một cách có chủ ý để có sự hoà hợp với đặc tính nông thôn của Concord. Đá được tìm thấy ở các nguồn địa phương.

Newly constructed stone walls, bluestone paths, and a long pergola edged by a cutting garden define the outdoor spaces closest to the house, creating a more formal setting for outdoor lounging and entertaining.
Ảnh trên: Tường đá mới xây dựng, những con đường lát đá xanh, và khung cửi dài được viền bởi khu vườn xác định không gian ngoài trời sát căn nhà nhất, tạo ra một khung cảnh trang trọng hơn để thư giãn và giải trí ngoài trời.
The view from the house: sculpture and a rolling lawn.
Ảnh trên: Góc nhìn từ ngôi nhà: Có tác phẩm điêu khắc và một bãi cỏ.

Chủ nhà cũng có một cái ao và một bức tường đá cũ khi họ mua bất động sản lân cận. Burck and Hanss đã mở ra không gian bằng cách loại bỏ các loài thực vật xâm lấn và tỉa thưa cũng như cắt tỉa thảm thực vật mọc quá cao. Tiếp theo họ đã thêm bãi cỏ (được tưới bởi một cái giếng đào ở giữa bãi) hoạt động như một tấm thảm để kết nối liền mạch các đặc điểm khác biệt của cảnh quan. Bất cứ nơi nào có thể đều sẽ xuất hiện cây bản địa, cây bụi và các loại cây khác. Trong một trường hợp, một dòng cây thường xanh dài từ 3,5 – 6 mét sẽ được di chuyển và nhóm lại một cách tự nhiên hơn.

Fieldstone walls, inset in the gentle slope, provide a visual transition to other parts of the landscape. In the background, beyond the wall, native plants such as ostrich fern (Matteuccia struthiopteris) dominate and provide a transition to the wooded area.
Ảnh trên: Tường đá, được làm dốc nhẹ, cung cấp một sự chuyển tiếp nhẹ nhàng trực quan đến các phần khác của cảnh quan tổng thể. Ở đằng sau, vượt qua bức tường, là các loại cây bản địa như ostrich fern (Matteuccia struthiopteris) sẽ được trồng nhiều và cung cấp sự chuyển tiếp đến khu rừng.
Fragrant, native swamp azaleas (Rhododendron viscosum and the pink azalea R. periclymeniodes)  throughout the property connect the landscaped areas with wilder meadows and woodlands.
Ảnh trên: Hoa Đỗ Quyên bản địa rất thơm swamp azaleas (Rhododendron viscosum và pink azalea R. periclymeniodes) ở khắp nơi nhằm kết nối các khu vực cảnh quan với đồng cỏ và rừng cây hoang dã.
 Bluestone pavers near the house are similar to those found throughout the historic parts of town.
Ảnh trên: Con đường lát đá xanh gần ngôi nhà tương tự như những con đường được tìm thấy trên khắp các địa điểm lịch sử của thị trấn.
The only area of the garden with non-native plants, a  densely planted cutting garden (with purple Allium ‘Globemaster’) provides color and seasonal interest in the areas closest to the house.
Ảnh trên: Khu vực duy nhất của khu vừng không có cây bản địa, được trồng dày đặc bởi purple Allium ‘Globemaster’, cung cấp màu sắc và sự hấp dẫn tính chất mùa ở những khu vực gần nhất của ngôi nhà.
From the kitchen windows and adjacent pergola, the view encompasses both the cutting garden—with allium, geranium, heuchera, oriental poppy, delphinium, iris, rose, peony, and foxglove—as well as the pond and old stone wall beyond.
Ảnh trên: Từ cửa sổ phòng bếp, khung cảnh bao gồm một phần khu vườn với allium, geranium, heuchera, oriental poppy, delphinium, iris, rose, peony, và foxglove, cũng như ao nước và bức tường đá cũ.
Around the pond, seen here through the cutting garden, tree branches were selectively pruned to showcase the underlying structure; invasive plants were removed and replaced by native perennials. Because of wetlands regulations, all plants and plantings in this area had to be approved by the local conservation commission. An aerator was added to the pond to enhance aquatic life.
Ảnh trên: Xung quanh ao, nhìn xuyên qua khu vườn, các cành cây được cắt tỉa có chọn lọc để nổi bật cấu trúc bên dưới, thực vật xâm lấn được loại bỏ dần và thay thế bằng cây lâu năm bản địa. Do quy định của các vùng đất ngập nước, mọi loại thực vật và cây trồng trong khu vực này phải được sự chấp nhận bởi uỷ ban bảo tồn địa phương. Một thiết bị sục khí được thêm vào ao để tăng cường đời sống thuỷ sinh.
Lending historic character to the site, an old stone wall and stairs were repaired.
Ảnh trên: Mượn các yếu tố lịch sử đưa vào khung cảnh, một bức tường cũ và cầu thang đã được sửa chữa.
Throughout the property tress were thinned to enhance the view. Here the old steps lead up to a bit of lawn dominated by a 100-year-old ash tree.
Ảnh trên: Cỏ đã được làm mỏng đi để tăng độ bắt mắt. Những bậc thang cũ dẫn đến bãi cỏ sừng sững một cây ash tree 100 năm tuổi.
In the meadow, a mown path provides a link and transition to the surrounding woodlands beyond.
Ảnh trên: Trên đồng cỏ, một con đường liên kết và chuyển tiếp ra các khu rừng xung quanh xa hơn.

Bên dưới ngôi nhà và nhà để xe, một đường dẫn nước nhỏ từ nhà ra cánh đồng cỏ trước đây đã bị bao phủ bởi những cây um tùm. Tại đây, Hanss đã dọn sạch các loài xâm lấn và trồng một cánh đồng cỏ bản địa cũng như hoa dại bản địa, nơi hiện là nơi thu hút chim chóc cũng như côn trùng thụ phấn.

The sea of grass in the field is punctuated by sunny daisies.
Ảnh trên: Biển cỏ trên cánh đồng được tô điểm bởi những bông hoa cúc nắng sunny daisies.
The field not only provides textural interest and movement to the landscape, it also is a haven for pollinators and birds.
Ảnh trên: Cánh đồng không chỉ cung cấp sự hấp dẫn về đường nét cũng như chuyển động của không gian, nó còn là thiên đường cho các loài thụ phấn và chim.
Thăm quan vườn cây: Một cảnh quan mang tính cách mạng tại Concord, MA
Ảnh trên: Đá hoa cương, được khai thác từ chính nơi này, được tái sử dụng để tạo ra một cầu thang dẫn đến đồng cỏ phía sau nhà và nhiều khu vực cảnh quan hơn. Các loại cây bao gồm ountain laurel (Kalmia), Christmas fern (Polystichum acrostichoides), bottlebrush buckeye (Aesculus parviflora), và geranium.
Providing a bit of color, Aquilegia vulgaris ‘Black Barlow’ and mountain laurel (Kalmia latifolia “Carousel” flank the granite steps.
Ảnh trên: Cung cấp một chút màu sắc, Aquilegia vulgaris ‘Black Barlow’ và mountain laurel (Kalmia latifolia“Carousel”) mọc xen kẽ các bậc đá hoa cương.
A simple shed, elevated by clapboards and wood-shingled roof, stores garden equipment.
Ảnh trên: Một nhà kho đơn giản, được làm bằng các tấm gỗ nhỏ và lợp gỗ, nơi chứa các dụng cụ làm vườn.

Một chuỗi các công trình chức năng bên ngoài cũng giúp nâng cao tính lịch sử của căn nhà, trong khi vẫn duy trì vẻ ngoài gọn gàng, sạch sẽ. Tất cả đều được làm từ các vật liệu truyền thống như các tấm gỗ sơn và ván lợp gỗ.

Concord Garden ShedẢnh trên: Khu vực đường lái xe được trồng đơn giản bằng bạch dương , dương xỉ và azeleas bản địa, bao gồm một cây bạch dương trắng (Betula populifolia) và cây gỗ vàng (Cladrastis kentukea) bên cạnh nhà kho. Một trang trại ngựa lân cận cung cấp một cảnh quan vay mượn đáng giá.
Hidden at the back of the garden shed, a nook for storing firewood sits opposite a bank of native ferns and azaleas.
Ảnh trên: Ẩn phía sau khu vườn, một chỗ ngóc ngách để cất củi nằm đối diện với bờ dương xỉ bản địa và hoa Đỗ Quyên.
Using traditional materials and architectural details, the outbuildings on the property also reflect the historic character of the area.
Ảnh trên: Sử dụng vậy liệu truyền thống và các chi tiết kiến trúc, các công trình bên ngoài nhà cũng phản ánh đặc điểm lịch sử của khu vực.
As seen from the lawn, the house, gardens, and outbuildings are seamlessly integrated into the landscape.
Ảnh trên: Nhìn từ bãi cỏ, ngôi nhà, khu vườn và các phần phụ được tích hợp liền mạch vào một cảnh quan tuyệt đẹp. Bạn thấy sao? Tuyệt vời đúng không ạ? 

Dịch bởi admin Nguyễn Việt Dũng – Codai.net

0988110300
chat-active-icon