Danh sách các bài viết có Thẻ: horse’s tail

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Donkey tail (Sedum morganianum)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Huyền Nguyễn ENGLISH Super easy and low maintenance, donkey tail (Sedum morganianum) makes a delightfully odd companion because its long, dangling stems really do look like the thick tails of some animals—except that they’re gorgeous, waxy, and blue-green. The stems are clothed in hundreds of small, 0.75-inch-long, fleshy, blue-green, teardrop-shaped […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Crab Cactus (Schlumbergera truncata)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Beaver-Tail, Burro’s Tail, Donkey’s Tail, Horse’s Tail, Lamb’s Tail: Sedum morganianum Succulent plant with thick, trailing stems packed with fleshy, pointed, gray-green leaves up to ¾in […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Beaver-Tail, Burro’s Tail, Donkey’s Tail, Horse’s Tail, Lamb’s Tail (Sedum morganianum)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  October Daphne, October Plant: Sedum sieboldii Sometimes sold as Hylotelephium sieboldii, this succulent plant has long, spreading stems with rounded leaves that almost encircle them. At […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Donkey’s tail

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English SUCCULENT Donkey’s tail Sedum morganianum aka burro’ tail, lamb’s tail, horse’s tail These stonecrops are hugely desirable with their long, trailing stems covered in plump, dusty green and blue leaves. They are one of […]

Cách chăm sóc và nhân giống cây Đuôi Lừa (Sedum morganianum, Burro’s Tail)

Cách chăm sóc và nhân giống cây Đuôi Lừa (Sedum morganianum, Burro’s Tail)

Sedum là một trong những mọng nước rất đẹp. Cây của tôi vui vẻ sống trong một cái chậu đất nung hình vuông lớn, trồng cùng với Coleus 5 tuổi bây giờ “Nhúng trong rượu” (vâng, chúng là cây lâu năm về mặt kỹ thuật) và một cây Golden Weeping Variegated Boxwood mà tôi mang […]

0988110300
chat-active-icon