Danh sách các bài viết có Thẻ: friendship tree

TOP 10 cây cảnh trong nhà được khuyên làm quà tặng 2022

Nội dung và hìn ảnh: Dr Laura Jenkins Biên tập và biên dịch: Dũng Cá Xinh (09/04/2022) TOP 10 cây cảnh trong nhà được khuyên làm quà tặng 2022 Dưới đây là danh sách 10 cây cảnh trong nhà (còn được gọi là cây trong nhà, cây cảnh mini, cây để bàn, cây nội thất, […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Jade plant (Crassula ovata)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Huyền Nguyễn ENGLISH A handsome small tree with multiple trunks, sturdy limbs, and succulent leaves, the jade plant (Crassula ovata) is a beloved and common sight in homes everywhere, as well as in offices, pub- lic buildings, and shopping malls. Sometimes sculpted and almost bonsai-like, these plants develop […]

[Ebook Việt Hoá] Happy Houseplants – Angela Staehling (Cây Cảnh Trong Nhà Hạnh Phúc) – Jade Plant (Crassula ovata)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Happy Houseplants: 30 Lovely varieties to brighten up your home – Angela Staehling  (Cây Cảnh Trong Nhà Hạnh Phúc: 30 loại cây đáng yêu làm bừng sáng nhà bạn)  Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 08/20201) Dịch: Huyền Nguyễn English • Crassula ovata • Commonly known as the friendship tree, lucky […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Jade plant

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English SUCCULENT Jade plant Crassula ovata aka money tree, friendship tree One of the easiest and low-maintenance house plants, jade plant is extremely tolerant of neglect and almost indestructible thanks to its thick, fleshy, oval […]

0988110300
chat-active-icon