Danh sách các bài viết có Thẻ: Douglas Fir

Danh sách cây tiêu biểu đại diện cho 50 tiểu bang ở Hoa Kỳ

Năm 1990, trong ngày Trái Đất (Earth Day), cộng đồng dân cư của Hoa Kỳ đã nhận được những tấm bưu thiếp có vẽ các hình cây đại cho các tiểu bang của nước Mỹ. Phần trên của bưu thiếp ghi dòng chữ: “Hãy trân trọng báu vật của mỗi tiểu bang, bạn nhé!”. Hiếm […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Moth orchid (Phalaenopsis, Doritis)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Huyền Nguyễn ENGLISH Moth orchids are species and hybrids in the gen- era Phalaenopsis and Doritis, and their interge- neric cross, ×Doritaenopsis. All are epiphytes in nature (they never grow in soil), and any one of the many available kinds would be a sophis- ticated addition to your home. […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: POTTING MEDIA (Dụng cụ sang chậu)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Hạnh Nguyên ENGLISH When you purchase a bag of “potting soil” from your local garden center what you’re actually getting is not soil. It’s an artificial mixture of ingredients specifically designed to meet the needs of plants in containers and usually con- tains no actual soil at all. […]

0988110300
chat-active-icon