Danh sách các bài viết có Thẻ: Diorama

Tác phẩm Diorama Hôtel de Michelin – Takanori Aiba

Nguồn: TOKYO GOOD IDEA Development Institute Co. Thông số tác phẩm Tên: Hôtel de Michelin Tác giả: Takanori Aiba, Yokohama, Japan Thể loại: Diorama Chất liệu: Stone clay with mixed media Kích thước: 19.6″x 19.6″x 34.2″ Giới thiệu: Ý nghĩa cổ điển của câu khẩu hiệu, “Nunc est Bibendum,” rằng Bibendum sẽ uống hết mọi trở […]

Tác phẩm Diorama Bonsai-A – Takanori Aiba

Nguồn: TOKYO GOOD IDEA Development Institute Co. Thông số tác phẩm Tên: Bonsai-A Tác giả: Takanori Aiba, Yokohama, Japan Thể loại: Bonsai Diorama Chất liệu: Mixed media Kích thước: 15.7″x 11.8″x 15.7″ Hình ảnh Xem thêm về tâm sự, chia sẻ của nghệ sĩ Takanori Aiba TẠI ĐÂY!

Tác phẩm Diorama The Rock Island – Takanori Aiba

Tác phẩm Diorama The Rock Island - Takanori Aiba

Nguồn: TOKYO GOOD IDEA Development Institute Co. Thông số tác phẩm Tên: The Rock Island Tác giả: Takanori Aiba, Yokohama, Japan Thể loại: Bonsai Diorama Chất liệu: Chinese Suiseki with mixed media Kích thước: 11.8″x 11.8″x 28.3″ Hình ảnh Xem thêm về tâm sự, chia sẻ của nghệ sĩ Takanori Aiba TẠI ĐÂY!

Tác phẩm Diorama Bonsai-B – Takanori Aiba

Nguồn: TOKYO GOOD IDEA Development Institute Co. Thông số tác phẩm Tên: Bonsai-B Tác giả: Takanori Aiba, Yokohama, Japan Thể loại: Bonsai Diorama Chất liệu: Mixed media Kích thước: 16.5″x 14.5″x 18.9″ Hình ảnh Xem thêm về tâm sự, chia sẻ của nghệ sĩ Takanori Aiba TẠI ĐÂY!

Tác phẩm Diorama The Lighthouse-B – Takanori Aiba

Tác phẩm Diorama The Lighthouse-B - Takanori Aiba

Nguồn: TOKYO GOOD IDEA Development Institute Co. Thông số tác phẩm Tên: The Lighthouse-B Tác giả: Takanori Aiba, Yokohama, Japan Thể loại: Diorama Chất liệu: Japanese Suiseki with mixed media Kích thước: φ7.8″x 14.5″ Hình ảnh Xem thêm về tâm sự, chia sẻ của nghệ sĩ Takanori Aiba TẠI ĐÂY!

Tác phẩm Diorama The Lighthouse-A – Takanori Aiba

Tác phẩm Diorama The Lighthouse-A - Takanori Aiba

Nguồn: TOKYO GOOD IDEA Development Institute Co. Thông số tác phẩm Tên: The Lighthouse-A Tác giả: Takanori Aiba, Yokohama, Japan Thể loại: Diorama Chất liệu: Japanese Suiseki with mixed media Kích thước: φ7.0″x 11.0″ Hình ảnh Xem thêm về tâm sự, chia sẻ của nghệ sĩ Takanori Aiba TẠI ĐÂY!

Tác phẩm Hawaiian Pineapple Resort – Takanori Aiba

Tác phẩm Hawaiian Pineapple Resort  – Takanori Aiba

Nguồn: TOKYO GOOD IDEA Development Institute Co. Thông số tác phẩm Tên: Hawaiian Pineapple Resort Tác giả: Takanori Aiba, Yokohama, Japan Thể loại: Bonsai Diorama Chất liệu: Stained Paper with mixed media Kích thước: 16.5″x 16.5″x 27.5″ Giới thiệu: Tạo ra một hình ảnh rộng lớn và đủ đầy của khu nghỉ dưỡng Hawaii từ […]

Tác phẩm Ice Cream Packages Tower – Takanori Aiba

Tác phẩm Ice Cream Packages Tower - Takanori Aiba

Nguồn: TOKYO GOOD IDEA Development Institute Co. Thông số tác phẩm Tên: Ice Cream Packages Tower Tác giả: Takanori Aiba, Yokohama, Japan Thể loại: Diorama Chất liệu: Stained Paper with mixed media Kích thước:  23.6″x 15.74″x 33.46″ Hình ảnh Xem thêm về tâm sự, chia sẻ của nghệ sĩ Takanori Aiba TẠI ĐÂY!

Top 10 cây Bonsai dị thường nhất

Top 10 cây Bonsai dị thường nhất

Nguồn: Top 10: Crazy and unusual Bonsai trees – Bonsaiempire Dịch: Admin codai.net – NVDzung (19/09/2019) Its not difficult to find crazy, strange or at least unusual Bonsai creations on the internet. In this Top 10 we have listed the most interesting images. Không khó để tìm được những cây Bonsai dị thường, kì lạ […]

0988110300
chat-active-icon