Cây Trachelospermum asiaticum Ogon Nishiki (Kim Diệp Lạc Thạch) chậu treo bí ngô

99,000

Cây Trachelospermum asiaticum Ogon Nishiki (Kim Diệp Lạc Thạch) chậu treo bí ngô

99,000

0988110300
chat-active-icon