Cây giống Tradescantia albiflora Nanouk (Thài Lài Hồng Nanouk, Thài Lài Đột Biến) chậu nhựa

19,000

blank
Cây giống Tradescantia albiflora Nanouk (Thài Lài Hồng Nanouk, Thài Lài Đột Biến) chậu nhựa

19,000

0988110300
chat-active-icon
blank