Cây Fittonia Mosaic White Tiger (Cẩm Nhung Mosaic White Tiger, Lá May Mắn White Tiger) chậu nhựa hoặc chậu đất nung

24,000

Cây Fittonia Mosaic White Tiger (Cẩm Nhung Mosaic White Tiger, Lá May Mắn White Tiger) chậu nhựa hoặc chậu đất nung

24,000

0988110300
chat-active-icon