Cây Fittonia Mosaic White Tiger (Cẩm Nhung Mosaic White Tiger, Lá May Mắn White Tiger) chậu nhựa hoặc chậu đất nung

24,000

blank
Cây Fittonia Mosaic White Tiger (Cẩm Nhung Mosaic White Tiger, Lá May Mắn White Tiger) chậu nhựa hoặc chậu đất nung

24,000

0988110300
chat-active-icon
blank