Cây Ficus pumila Snowflake (Vảy Ốc Bò Tường Cẩm Thạch Bông Tuyết, Thằn Lằn Cẩm Thạch) chậu nhựa treo (trơn hoặc dạng bí ngô)

69,000

Cây Ficus pumila Snowflake (Vảy Ốc Bò Tường Cẩm Thạch Bông Tuyết, Thằn Lằn Cẩm Thạch) chậu nhựa treo (trơn hoặc dạng bí ngô)

69,000

0988110300
chat-active-icon