Cây Caladium humboldtii mini White Splash (Môn Mini Xanh Đốm Trắng) chậu treo bí ngô

99,000

blank
Cây Caladium humboldtii mini White Splash (Môn Mini Xanh Đốm Trắng) chậu treo bí ngô

99,000

0988110300
chat-active-icon
blank