Hướng dẫn nhân giống Caladium bằng hạt (nguồn: Thái Lan)

  • Nguồn: Thái Lan
  • Vietsub: Anh Nguyễn Ngọc Quý
Hạt Môn Caladium màu lẫn lộn
Hạt Môn Caladium màu lẫn lộn

Giá thể có thể là: Xác lá khô pha gỗ mục + Coco chip:Perlite (1:1) + Peatmoss:perlite (1:1)
Giá thể có thể là: Xác lá khô pha gỗ mục + Coco chip:Perlite (1:1) + Peatmoss:perlite (1:1)

2 thoughts on “Hướng dẫn nhân giống Caladium bằng hạt (nguồn: Thái Lan)

Trả lời

0988110300
chat-active-icon