Niềm vui của công việc chuyên nghiệp – đặc biệt là khi bạn không chỉ làm việc đó một mình

Niềm vui của công việc chuyên nghiệp – đặc biệt là khi bạn không chỉ làm việc đó một mình
Đánh giá

Nguồn: The joys of professional work – especially when you’re not the one doing it – Jonas Dupuich – Bonsaitonight 

Dịch & biên tập: Admin codai.net NVDzung (04/10/2019)

Công việc Bonsai chuyên nghiệp có thể là một niềm vui lớn. Những gì tôi nhận ra trong năm ngoái là làm thế nào cảm thấy thoả mãn khi ngồi xuống và để những người khác xử lý cây của bạn.

Giống như hầu hết mọi người chơi Bonsai, trong nhiều năm tôi đã chịu trách nhiệm cho việc đi dây, cắt, nhổ, chà và sang chậu cho cây của mình. Tôi đã nhận được sự hỗ trợ và những lời khuyên từ workshops, nơi tôi được học gần như mọi kiến thức về Bonsai. (Để tôi nói rõ nhé – Tôi nợ Boon các kiến thức Bonsai và sự nhạy cảm). Điều tôi nhận ra gần đây chỉ là sự thay thế – cho phép người khác làm việc trên cây của bạn – như một sự tưởng thưởng.

Mike working on a stewartia

Michael đang làm việc trên một cây thuộc họ Chè (stewartia)

Trong nhiều dịp, Michael Hagedorn (crataegus.com) đã làm làm việc trên cây một số cây của tôi. Hiệu quả là tuyệt vời – đối với cây và đối với sự hiểu biết của tôi về cây cảnh. Khi tôi làm việc trên bộ sưu tập của mình, tôi thường có một ý tưởng hay về cách công việc sẽ ra sao. Tôi thường biết, ví dụ, tác động lên cây sẽ là thế nào khi tôi cắt cành hoặc đi dây.

Không như vậy khi người khác làm việc này. Bằng cách chú ý đến công việc của Michael, tôi có thể thấy các kỹ thuật mới để cắt giảm và sau đó tìm hiểu cách cây cối phản ứng trong suốt cả năm. Tôi có thể tìm hiểu về lựa chọn nhánh cũng như bảo trì theo mùa. Và tôi học bằng cách kiểm tra hệ thống dây và thiết lập chi nhánh đẹp.

Tất nhiên nó cũng tiết kiệm rất nhiều thời gian và giúp tôi tận dụng tối đa ngân sách Bonsai hàng năm của tôi (tổng số thời gian và tiền bạc tôi dành cho cây cảnh mỗi năm)

Ngay cả khi tôi có tiền – mà tôi thì không có ^^ – để thuê bảo trì toàn bộ bộ sưu tập của mình, tôi vẫn sẽ tự làm, Tôi thích công việc quá nhiều và tôi đã học được nhiều từ những gì tôi làm đúng (cũng như những gì tôi làm sai). Nhưng bằng cách để lại một số công việc cho người khác, tôi đã có được những cơ hội quan trọng để học hỏi mà tôi luôn biết ơn.

0988110300
chat-active-icon
blank