Cây Shohin Thông Đen (Black Pine) trồng từ hạt giống

Cây Shohin Thông Đen (Black Pine) trồng từ hạt giống
Đánh giá

Nguồn: Shohin black pine from scratch – Jonas Dupuich – Bonsaitonight 

Dịch & biên tập: Admin codai.net NVDzung (04/10/2019)

Đây là một cây Thông Đen (Black Pine) tôi đã trồng với mục đích đào tạo thành một cây Shohin (Mini Bonsai). Các nhánh dưới cùng đã có một khởi đầu tốt – các phần còn lại của cây đã hướng để xử lý.

Tôi thực sự đã lên kế hoạch di chuyển cây 2 năm trước. Tôi cắt hầu hết các rễ để cho cây vào một cái chậu rẻ và đã cắt các cành khiến cây gần như không còn gì. Nó đã trở lại rất tốt, nên chỉ cần tốn chút công là có thể đưa cây về hình dạng hiện tại của nó.

Ảnh chụp vào 11/2009

Front - after

Mặt trước – Lúc sau

Front - before

Mặt trước – Lúc đầu

Left side - before

Mặt bên trái – Lúc trước

After

Mặt bên trái – Lúc sau

Right side - before

Mặt bên phải – Lúc trước

After

Mặt bên phải – Lúc sau

Back - before

Mặt sau – Lúc trước

After

Mặt sau – Lúc sau

Detail of trunk

Chi tiết của thân

0988110300
chat-active-icon
blank