Mùa để sang chậu Bonsai, Shohin đã bắt đầu – Morten Albek

Mùa để sang chậu Bonsai, Shohin đã bắt đầu – Morten Albek

Nguồn: Repotting season has started – shohin-europe – Morten Albek

Dịch và biên tập: NVDzung (02/10/2019)

Mùa thay chậu đã bắt đầu Cây cảnh Shohin rụng lá (deciduous) đã được xếp hàng. Trường hợp thay chậu là cần thiết sẽ được thực hiện ngay. Đó là thời gian trước khi những chiếc lá mở ra, thể hiện đầy đủ hoạt động của cây. Chỉ những cây có bóng rễ đang gây ra các vấn đề sức khoẻ mới được sang chậu. Hoặc thay sang chậu mới sẽ được ưu tiên bởi các lý do thẩm mỹ. Miễn là bất kỳ sự điều chỉnh nào của bóng rễ cây là không cần thiết, cũng như nó chưa phải là cây Bonsai được thiết lập, thì không cần phải sang chậu thường xuyên. Rễ càng dài mà không bị xáo trộn và khoẻ mạnh, cây càng có sức khoẻ và tăng trưởng tốt.

Không có quy tắc hay thước đo nào để xác định thời điểm chính xác để thay chậu!

Shohin bonsai Phong Nhật Bản (Acer palmatum, Japanese maple) được cố định ở chậu mới. Chậu từ Takao-Koyo, Nhận Bản.

Có rất nhiều việc phải làm khi quan sát cây. Hiểu rõ mô hình và sức khoẻ của chúng.

Ngoài ra còn có một cây lá kim (conifers) ở trên bàn làm việc chờ thay chậu. Đối lập với nhiều loại cây lá kim khác thích thay chậu sau này, cây Bách Xù Đền (needle juniper, Juniperus rigida), phản ứng tốt hơn với việc thay chậu sớm.

Chiều cao của Shohin

Một sự điều chỉnh nhỏ về chiều cao của cây đã được thực hiện, vì vậy nó sẽ được xếp vào danh mục Shohin (danh mục chỉ cho phép cây cao tối đa 20cm). Một vài nhánh nhỏ đã được gỡ bỏ, và đỉnh được làm thấp bằng cách đi dây (wiring) và định vị (repositioning) một chút. Sau đó thay chậu sang một chậu Bonsai. Với một công việc nhỏ như vậy thì không phải vấn đề gì khi sang chậu một cây Bonsai đang mọc rất khoẻ, khi nó thể hiện một bóng rễ khoẻ mạnh. Nếu như bóng rễ có những dấu hiệu yếu như rễ chết, thì hãy tạo ra một sự chắc chắn rằng cây sẽ được sang chậu có kích thước tương đương hoặc lớn hơn để tạo điều kiện và sự phát triển tốt hơn.

 

Trả lời

0988110300
chat-active-icon