Một cây thông Bonsai sau 15 năm trồng và đào tạo trong chậu

Một cây thông Bonsai sau 15 năm trồng và đào tạo trong chậu
Đánh giá

Nguồn: Recent pine work – Jonas Dupuich – Bonsaitonight 

Dịch & biên tập: Admin codai.net NVDzung (04/10/2019)

Đây là một trong những cây Thông (pines) tôi trồng từ hạt giống năm 1994. Hầu hết những cây này được trồng theo kiểu lộ rễ trần, nhưng một số cây kết thúc ở hình dạng thông thường hơn. Một số năm trước tôi đã cắt một cành và một nụ – những chồi còn lại phát triển rất nhanh. Đây là ảnh chụp năm 2009.

Front

Mặt trước

Back

Mặt sau

Left

Bên trái

Right

Bên phải

A few years back: taken 1/1/2003

Ảnh chụp vào thời điểm: 1/1/2003

0988110300
chat-active-icon
blank