Một cây Anh Đào Dại (Wild Cherry, Prunus mahaleb) mập mạp của Walter Pall

Một cây Anh Đào Dại (Wild Cherry, Prunus mahaleb) mập mạp của Walter Pall

Nguồn: Walter-pall-bonsai – Walter Pall (10/03/2007)

Dịch & biên tập: Admin codai.net NVDzung (14/10/2019)

Đây là một cây Anh Đào Dại (Prunus mahaleb). Nó đã từng là một cây cao khoảng 4 mét. Một người bạn của tôi đã thu thập nó ở Italy. Anh ta cắt thân cây trở lại gốc cây mà không có tý cành và chồi nào. Tôi đã mua cây này bốn năm trước như một gốc cây với một vài nhánh mảnh Ngày nay, nó chắc chắn không phải là nhiều cây cảnh, nhưng nó có tiềm năng lớn. Chúng ta sẽ thấy. HIện tại nó cao 50cm.

  • 1,2) Cuối mùa đông năm 2006
  • 3) Mùa xuân 2006
  • 4) Tháng Hai năm 2007
  • 5) Tháng Ba 2007

blank

blank

blank

blank

blank

0988110300
chat-active-icon
blank