Lan Eriopsis và cách trồng

Đánh giá

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 Mô tả và cách trồng Lan Eriopsis

Xuất cứ tên gọi: Tiếng Hy-lạp nghĩa là tương tự, từ tên Eria, thêm tiếp vị ngữ opsis. Trông tương tự như Eria, giống Eriposis.

Tông: Maxillarieae

Tông phụ: Eriopsidinae

Phân bố: Có 5 loài ở Nam và Trung Mỹ

Là loài Lan biểu sinh có kích thước từ lớn đến vừa. Cũng có thể là thạch lan hoặc Địa Lan,  có giả hành hình côn hoặc hình trụ với những lá bắc quấn quanh gốc. Lá gấp nếp. Có 2-3 lá ở đỉnh giả hành. Vòi hoa thẳng đứng hoặc uốn cong, phát xuất từ gốc, có vài hoa hoặc nhiều hoa, không phân nhánh. Các cánh hoa hẹp hơn lá đài một chút, lá đài và cánh hoa phẳng, tương tự như nhau. Môi ngắn hơn nhưng rộng hơn các chi tiết khác của hoa, môi có ba thùy, trên mặt có chi tiết giống mô sần hoặc cái mào.

CÁCH TRỒNG

Có thể trồng với chất trồng dành cho lan biểu sinh và trồng trong chậu. Trồng nơi thoát nước tốt, dưới bóng râm vừa phải, nhiệt độ trung bình,khi cây bước vào kỳ nghỉ thì giảm tưới nhưng tưới nước nhiều trong thời kỳ sinh trưởng.

Lan Eriopsis-biloba
Lan Eriopsis-biloba

Trả lời

0988110300
chat-active-icon