Làm rụng lá một cây Đoạn châu Âu (European linden, Tilia platiphyllos) – Walter Pall

Làm rụng lá một cây Đoạn châu Âu (European linden, Tilia platiphyllos) – Walter Pall
Đánh giá

Nguồn: http://walter-pall-bonsai.blogspot.com – Walter Pall (06/2007)

Dịch và biên tập: Admin codai.net NVDzung (04/11/2019)

Đây là một cây Đoạn Châu Âu (European linden, Tilia platiphyllos). Hôm nay chúng tôi đã làm rụng lá tất cả các cây thuộc chi Đoạn (Lidens) và cây này là một ứng cử viên. Alex đã làm công việc chính và tôi chỉ thực hiện một chút tăng cường.

Đây là một cây được kỳ vọng theo phong cách tự nhiên. Dáng cây là dạng chổi không chính thức (đừng nhầm lẫn giữ kiểu dáng style và dáng cây form)

Trả lời

0988110300
chat-active-icon